Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Świadczenie usługi schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta i gminy Prabuty 2021-2022

21 października 2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE zatwierdzone przez Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną pn.:

„Świadczenie usługi schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta i gminy Prabuty”

Iwona Jaranowska - Konecka
Czytaj więcej o: Świadczenie usługi schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta i gminy Prabuty 2021-2022

Terminy wypłat świadczeń w PAŹDZIERNIKU 2020r.

5 października 2020

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach informuje, że wypłaty świadczeń w październiku 2020r. przewidywane są w poniższych termiach

1) Świadczenia rodzinne – 20.10.2020r.

2) Świadczenia wychowawcze – 21.10.2020r.

3) Zasiłek stały i okresowy: 26.10.2020r.

4) Fundusz alimentacyjny: 23.10.2020r.

Daniel Szczepański
Czytaj więcej o: Terminy wypłat świadczeń w PAŹDZIERNIKU 2020r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach Ogłasza Nabór na stanowisko Kierownika Projektu

29 września 2020

W związku z realizacją Projektu: ”Aktywnie w Gminie Prabuty” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, Poddziałanie 06.02.02. Rozwój Usług Społecznych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty

poszukuje kandydata na wolne stanowisko:

Kierownika Projektu

 

Kierownik Wanda Angielska Koniszewska
Czytaj więcej o: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach Ogłasza Nabór na stanowisko Kierownika Projektu
Przejdź do -

Za życiem

29 września 2020
Kto może skorzystać z uprawnień:

 

 • każda kobieta, w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),

 • rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to:

  • ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo

  • nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,

 • kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,

 • kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,

 • kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:

  • poronienia,

  • urodzenia dziecka martwego,

  • urodzenia dziecka niezdolnego do życia,

  • urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Kierownik Wanda Angielska Koniszewska
Czytaj więcej o: Za życiem

Zmiana godzin przyjmowania wniosków

25 września 2020

Przyjmowanie wniosków

o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczenia „Dobry start”(300+)

i świadczenia wychowawczego (500+)

od dnia 28 września 2020:


w dniach:

poniedziałek : 07.30 – 11.00 i 11.30 – 14.00

środa: 07.30 – 11.00 i 11.30 – 15.30

piątek: 07.30 – 11.00 i 11.30 – 14.00

 

wtorek i czwartek – praca wewnętrzna

 

Kierownik Wanda Angielska Koniszewska
Czytaj więcej o: Zmiana godzin przyjmowania wniosków

Godziny funkcjonowania pracy Świetlicy środowiskowej

24 sierpnia 2020

Świetlice środowiskowe w Prabutach przy ul. Grunwaldzkiej 2 oraz przy ul. Jagiełły (budynek Pogoni) czynnę są od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-18:00.

 

Zachęcamy do zapoznania się z załączoną Procedurą Pobytu Dziecka w Świetlicy Środowiskowej w Prabutach zgodnie z rekomendacjami dotyczącymi działalności placówek pobytu dziennego

Ewa Tatara
Czytaj więcej o: Godziny funkcjonowania pracy Świetlicy środowiskowej

Składanie wniosków na dożywianie dzieci w szkole w roku szkolnym 2020/2021

13 sierpnia 2020

DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Dożywianie dzieci odbywa się w przedszkolach i szkołach w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach złożyć wniosek o pomoc.

Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

Małgorzata Mijewska
Czytaj więcej o: Składanie wniosków na dożywianie dzieci w szkole w roku szkolnym 2020/2021

Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości w uprawnieniach do Polskiego Bonu Turystycznego

10 sierpnia 2020

 

 

Osoba zgłaszająca problem dotyczący uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego powinna skontaktować się z infolinią Polskiego Bonu Turystycznego:

tel. 22 11 22 111

e-mail: bon@zus.pl

Wskazane jest żeby osoba taka dysponowała:

 • danymi identyfikacyjnymi (imię, nazwisko, PESEL, a jeśli nie nadano to seria i nr dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do bonu)

 • podała dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail)

 • przedstawiła krótki opis problemu.

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Czytaj więcej o: Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości w uprawnieniach do Polskiego Bonu Turystycznego

Punkt przyjmowania wniosków o Świadczenia Rodzinne oraz Dobry Start

29 lipca 2020

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach informuje, że od dnia 3 sierpnia 2020 zostaje uruchomiony drugi punkt obsługi interesantów składających wnioski o Świadczenia rodzinne i Dobry Start - wejście od strony parkingu-

W czasie wizyty obowiązuje noszenie maszeczek i rękawiczek ochronnych.

 

Przyjmowanie wniosków :
- w dniu 3 sierpnia 2020 r. od 10.00 do 14.30
- od dnia 4 sierpnia 2020 r.
od 8.00 do 11.00 i od 11.30 do 14.30


Należy składać prawidłowo wypełnione wnioski z kompletem niezbędnych dokumentów.

W tym okresie zasiłkowym 2020/2021 nie składamy wniosków o świadczenie wychowawcze ( 500+)
- świadczenia przyznane
są do 31 maja 2021 roku

(nie dotyczy wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowonarodzone dziecko).

Wnioski na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022
przyjmowane będą :
- od dnia 1 lutego 2021 r. - drogą elektroniczną,
- od dnia 1 kwietnia 2021r.- w formie papierowej.

Kierownik Wanda Angielska - Koniszewska
Czytaj więcej o: Punkt przyjmowania wniosków o Świadczenia Rodzinne oraz Dobry Start

Gaszyn challenge- pompujemy dla Dominika

9 lipca 2020

 

 

Do akcji nominujemy:

1. Bank Spółdzielczy w Prabutach

2. Orbit One w Prabutach

3. Prabuckie Centrum Kultury i Sportu w Prabutach

Czytaj więcej o: Gaszyn challenge- pompujemy dla Dominika
Przejdź do -

Wznowienie działalności Świetlic Środowiskowych

6 lipca 2020


 

 

Od dnia 7 lipca br. działalność wznawia świetlica środowiskowa przy
ul. Grunwaldzkiej 2 w Prabutach. Świetlica czynna będzie w godzinach 11:00-16:00, od poniedziałku do piątku. W świetlicy odbywać się będą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w zajęciach, proszeni są o zapoznanie z obowiązującymi procedurami oraz dostarczenie oświadczeń niezbędnych do przyjęcia dziecka do świetlicy.

Czytaj więcej o: Wznowienie działalności Świetlic Środowiskowych

Terminy składania wniosków - Świadczenia rodzinne, Dobry Start (300+)

25 czerwca 2020

ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

Od 1 lipca 2020r. można składać wnioski drogą elektroniczną, natomiast wnioski w formie papierowej można składać od 1 sierpnia 2020r.

 

Złożenie wniosku w terminie

Wypłata świadczenia

do dnia 31 sierpnia 2020r.

do dnia 30 listopada 2020r.

od 1 września 2020r. do 31 października 2020r.

do dnia 31 grudnia 2020r.

od 1 listopada 2020r. do 31 grudnia 2020r.

do dnia 29 lutego 2021r.

 

Wnioski złożone od 1 grudnia 2020r. - prawo do świadczeń

rodzinnych przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.

 

 

 

 

ŚWIADCZENIE DOBRY START

(300zł dla ucznia)

 

Od 1 lipca 2020r. można wnioski można składać drogą elektroniczną, natomiast wnioski w formie papierowej można składać od 1 sierpnia 2020r. do 30 listopada 2020r.

 

Złożenie wniosku w terminie

Wypłata świadczenia

do dnia 31 sierpnia 2020r.

do dnia 30 września 2020r.

od 1 września 2020r. do 30 listopada 2020r.

W ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku

Jolanta Dołęgowska
Czytaj więcej o: Terminy składania wniosków - Świadczenia rodzinne, Dobry Start (300+)

Terminy wypłat świadczeń w CZERWCU 2020

5 czerwca 2020

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach informuje, że wypłaty świadczeń w czerwcu2020r. przewidywane są w poniższych termiach

1) Świadczenia rodzinne – 18.06.2020r.

2) Świadczenia wychowawcze – 19.06.2020r.

3) Zasiłek stały i okresowy: 22.06.2020r.

4) Fundusz alimentacyjny: 26.06.2020r.

 

Daniel Szczepański
Czytaj więcej o: Terminy wypłat świadczeń w CZERWCU 2020

Punkt obsługi interesanta

19 maja 2020

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach informuje, że od dnia 20.05.2020  zostaje uruchomiony punkt obsługi interesantów - wejście od strony POLO Market.

W czasie wizyty obowiązuje noszenie maszeczek i rękawiczek ochronnych.

Wanda Angielska - Koniszewska
Czytaj więcej o: Punkt obsługi interesanta

Informacja nt Punktu Doradczego dla imigrantów

7 maja 2020

W celu zminimalizowania rozprzestrzeniania się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 informujemy, że

Punkt Doradczy dla Imigrantów w Kwidzynie udziela porad online poprzez:

adres e-mail: doradca.kwidzyn@cwii.org.pl

za pośrednictwem skype: Doradca Kwidzyn

lub telefonicznie 882 574 531

 

Jolanta Dołęgowska
Czytaj więcej o: Informacja nt Punktu Doradczego dla imigrantów

Poradnik dla osób doświadczających przemocy w okresie pandemii

30 kwietnia 2020

„Osobisty plan awaryjny” został przygotowany we współpracy z ekspertkami z CentrumPraw Kobiet, Fundacji Feminoteka, Ogólnopolskiego Pogotowia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ. Publikacja zawiera praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe, które pomogę tym osobom zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.

 

Paweł Strzelczyk
Czytaj więcej o: Poradnik dla osób doświadczających przemocy w okresie pandemii

Przemoc w rodzinie w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2

8 kwietnia 2020

Jeśli doświadczasz przemocy w rodzinie,
jesteś świadkiem przemocy w rodzinie,
posiadasz informacje o stosowaniu przemocy w rodzinie
skontaktuj się z:

Daniel Szczepański
Czytaj więcej o: Przemoc w rodzinie w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2

Wydawanie żywności z Banku żywności

30 marca 2020

M-GOPS w Prabutach informuje, że pomoc w formie żywności z Banku Żywności będzie wydawana WYŁĄCZNIE po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się pracownika socjalnego danego rejonu z osobą objętą ta formą pomocy.

Wysocka Justyna
Czytaj więcej o: Wydawanie żywności z Banku żywności

Dostarczanie dokumentów do M-GOPS Prabuty

23 marca 2020

Szanowni mieszkańcy,

w związku z ograniczoną indywidualną obsługą interesanta w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prabutach informujemy, że wszelką korespondencję można umieszczać w skrzynce znajdującej się na budynku M-GOPS Prabuty przy głównym wejściu.

Czytaj więcej o: Dostarczanie dokumentów do M-GOPS Prabuty

Uwaga - komunikat Kierownika M-GOPS Prabuty z dnia 20.03.2020

20 marca 2020

M-GOPS w Prabutach informuje, iż w związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID – 19, a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone uruchomiono platformę https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

Jednocześnie informujemy o pełnieniu przez pracowników M-GOPS Prabuty dyżurów telefonicznych w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

Numery telefonów dyżurów telefonicznych:

1.  (55) 278-02-20 lub (55) 261-71-14 w godzinach pracy M-GOPS Prabuty, tj. poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30

2.  508-388-544  od poniedziałku do piątku TYLKO w godzinach 15:30 – 19:00 oraz w sobotę i niedzielę w godzinach 7:30 - 19:00.

 

Dodatkowe informacje nt. możliwości uzyskania pomocy można otrzymać pod numerami telefonów:

 1. infolinia NFZ: 800-190-590

 2. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna Województwa Pomorskiego, Kwidzyn, ul. Chopina 40

  055 279-38-15; 055 279-33-15

  tel. alarmowy: 697-038-700

 3. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna Województwa Pomorskiego, Malbork, ul. Juliusza Słowackiego 64

  tel. 055 647-25-55 czynny 7:25 – 15:00

  tel. alarmowy związany z koronawirusem: 693-115-766

 4. Przychodnia MEDICUS, ul. Łąkowa 33, 82-550 Prabuty

  tel. 55 278-30-20, 055 278-27-06, 055 278-35-35

  w godzinach 7:30 – 18:00

Daniel Szczepański
Czytaj więcej o: Uwaga - komunikat Kierownika M-GOPS Prabuty z dnia 20.03.2020