Jesteś tutaj: Start
PODATKI.GOV.PL

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Przejdź do -

Konkurs plastyczny

26 lipca 2021

26 czerwca 2021 roku w ramach Projektu "Aktywnie w Gminie Prabuty" współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 rozstrzygnięty został konkurs plastyczny o tematyce "Przyroda jest piękna - moje inspiracje".  Konkurs skierowany był do wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego "Centralna Kuźnia Młodych" w Prabutach, Laskowicach, Trumiejkach i Kleczewie. Spośród 32 prac konkursowych Komisja wyłoniła zwycięzców najciekawszych prac (wykonanych techniką dowolną).

Czytaj więcej o: Konkurs plastyczny
Przejdź do -

Wycieczka do Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku

8 lipca 2021

W czwartek 1 lipca 2021 roku uczestnicy Klubu Seniora "Oaza" wraz z opiekunami w ramach Projektu "Aktywnie w Gminie Prabuty" współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wzięli udział w wycieczce do Gdańska, do największego Ogrodu Zoologicznego w Polsce.

Czytaj więcej o: Wycieczka do Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku
Przejdź do -

Wycieczka do Parku Edukacyjnego w Tuchlinie

8 lipca 2021

W piątek 2 lipca 2021 roku w ramach Projektu "Aktywnie w Gminie Prabuty" współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dzieci uczęszczające do Placówek Wsparcia Dziennego "Centralna Kuźnia Młodych" wraz z opiekunami wzięły udział w wycieczce do Parku Edukacyjnego "Zoo- Egzotyczne Kaszuby" w miejscowości Tuchlino.

Czytaj więcej o: Wycieczka do Parku Edukacyjnego w Tuchlinie

Informacja o wynikach naboru - Opiekun w Klubie Seniora Senior +

6 lipca 2021

Kierownik M-GOPS Prabuty w załączeniu przekazuje informację o wynikach konkursu na stanowisko-Opiekun w Klubie Seniora Senior +.

Wanda Angielska - Koniszewska
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach naboru - Opiekun w Klubie Seniora Senior +

Terminy wypłat świadczeńw LIPCU 2021

6 lipca 2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach informuje, że wypłaty świadczeń w lipcu  2021r. przewidywane są w poniższych termiach

1) Świadczenia rodzinne – 20.07.2021r.

2) Świadczenia wychowawcze – 21.07.2021r.

3) Fundusz alimentacyjny: 23.07.2021r.

4) Zasiłek stały i okresowy: 27.07.2021r.

Czytaj więcej o: Terminy wypłat świadczeńw LIPCU 2021

Zmiany w programie DOBRY START (300+)

30 czerwca 2021

Co jest potrzebne do założenia profilu PUE ZUS

 Ø   adres e-mail oraz nr telefonu komórkowego

 Ø   dowód osobisty/paszport

Co jest potrzebne do złożenia wniosku o  300+

 Ø   Dowód osobisty/paszport,

 Ø   adres e-mail oraz numeru telefonu,

 Ø   nr rachunku bankowego, na który ma być wypłacone świadczenie,

 Ø   nr PESEL dzieci, na które ma zostać przyznane świadczenie,

 Ø   danych szkoły (tj. nazwa oraz dane adresowe), w których uczą
się dzieci.

Czytaj więcej o: Zmiany w programie DOBRY START (300+)
Przejdź do -

Remont placówek wsparcia dziennego

24 czerwca 2021

Rozpoczęły się prace związane z remontami placówek wsparcia dziennego w ramach projektu „Aktywnie w Gminie Prabuty" realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kierownik Wanda Angielska-Koniszewska
Czytaj więcej o: Remont placówek wsparcia dziennego

Nabór na stanowisko - Opiekun w Klubie Seniora Senior+

24 czerwca 2021

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W PRABUTACH

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

OPIEKUN W KLUBIE SENIORA „SENIOR +

 

Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należny składać osobiście lub przesłać na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łąkowa 24 82-550 Prabuty

do dnia 5 lipca 2021 r. do godz.13:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko opiekun w Klubie Seniora „ Senior +.

Oferty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów zostaną, telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

Otwarcie ofert nastąpi w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prabutach w dniu 5 lipca 2021r. o godzinie 13:30.

 

Szczegóły naboru w załączniku

Wanda Angielska - Koniszewska
Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko - Opiekun w Klubie Seniora Senior+

“W sam Punkt”! Nowy punkt informacyjno - konsultacyjny na mapie

17 czerwca 2021

W sam Punkt”! Nowy punkt informacyjno - konsultacyjny na mapie Pomorza!

To jeden z tych dni...Siedzisz na łóżku i zastanawiasz się, czy w ogóle wstać. Nie myślisz, czy w ogóle masz na to ochotę. Od dawna jej nie masz...Nie wiesz, co ze sobą zrobić...Pustka w głowie potęguje uczucie samotności i izolacji od bliskich…

Nie rozumiesz innych i oni nie rozumieją Ciebie. Myślisz sobie “Co nie tak ze mną? Czy tak będzie już zawsze?”.

Czemu oni tak dziwnie na mnie patrzą? Nie mogę znieść ich spojrzeń. Chcę stąd uciec”.

Czujesz się jak w martwym punkcie…

No właśnie. W punkcie…

 

 

Paweł Strzelczyk
Czytaj więcej o: “W sam Punkt”! Nowy punkt informacyjno - konsultacyjny na mapie

Zapytanie ofertowe- Młodszy wychowawca w Centralnej Kuźni Młodych w Trumiejkach, II

15 czerwca 2021

Prabuty,15.06.2021 r.

Nr sprawy: ZP.261.24.2021

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na realizację zamówienia wyłączonego z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy, przeprowadzane w oparciu o § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na

MŁODSZEGO WYCHOWAWCĘ W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO

CENTRALNA KUŹNIA MŁODYCH” W TRUMIEJKACH

 

I. Dane zamawiającego:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty

www.mgops.prabuty.pl

Wanda Angielska - Koniszewska
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe- Młodszy wychowawca w Centralnej Kuźni Młodych w Trumiejkach, II