Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Przejdź do -

Warsztaty seniorów z klubu "OAZA"

18 października 2021

Seniorzy z Klubu "Oaza" wzięli udział w kolejnych już warsztatach z kompetencji osobistych, obywatelskich i społecznych prowadzonych przez Panią Paulinę Krajewską. Zajęcia z kompetencji przedstawiają zakres zachowań przygotowujących do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim a także uczą umiejętności pozwalających na najefektywniejsze zarządzanie swoją osobą.

Projekt "Aktywnie w Gminie Prabuty" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Czytaj więcej o: Warsztaty seniorów z klubu "OAZA"

Zapytania ofertowego na usługę transportu (przewóz osób) na dwie jednodniowe wycieczki dla potrzeb realizacji projektu pn.: „Aktywnie w gminie Prabuty” przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

18 października 2021

ZP.261.26.2021.EFS

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na usługę
transportu (przewóz osób) na dwie jednodniowe wycieczki dla potrzeb realizacji projektu pn.: „Aktywnie
w gminie Prabuty” przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

I. Informacje o Zamawiającym:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach
ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty
Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:
Katarzyna Krasińska, e-mail: zamowienia@mgops.prabuty.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą rozeznania rynku wynikającą z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Wanda Angielska - Koniszewska
Czytaj więcej o: Zapytania ofertowego na usługę transportu (przewóz osób) na dwie jednodniowe wycieczki dla potrzeb realizacji projektu pn.: „Aktywnie w gminie Prabuty” przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach
Przejdź do -

Warsztaty z profilaktyki prozdrowotnej "Miażdżyca i osteoporoza"

15 października 2021

Seniorzy z Klubu "Oaza" wzięli udział w warsztatach z profilaktyki prozdrowotnej "Miażdżyca i osteoporoza" prowadzonych przez Panią Ewę Mędrek. Warsztaty prozdrowotne to doskonała okazja do poszerzenia swojej wiedzy i świadomości w kwestiach zdrowotnych. Na zajęciach z Panią Ewą uczestnicy dowiedzieli się o osteoporozie, chorobie szkieletu, prowadzącej do zlamań kości a także miażdżycy, przewlekłej chorobie polegającej na zmniejszaniu elastyczności tętnic i naczyń oraz zwężeniu ich światła poprzez odkładanie się blaszek miażdżycowych, co utrudnia przepływ krwi i prowadzi do niedokrwienia narządów wewnętrznych.

Projekt "Aktywnie w Gminie Prabuty" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Czytaj więcej o: Warsztaty z profilaktyki prozdrowotnej "Miażdżyca i osteoporoza"
Przejdź do -

Warsztaty z profilaktyki prozdrowotnej

7 października 2021

Seniorzy z Klubu "Oaza" wzięli udział w warsztatach z profilaktyki prozdrowotnej zorganizowanych przez Pana Krzysztofa Skoczka.
Celem zajęć było:

  •  ukształtowanie świadomości i postaw sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych,
  •  przygotowanie do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia,
  •  nabycie umiejętności szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,
  •  zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  •  nabycie umiejętności poinformowania służb ratowniczych,

 Projekt "Aktywnie w Gminie Prabuty" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Czytaj więcej o: Warsztaty z profilaktyki prozdrowotnej

Terminy wypłat świadczeń w PAŹDZIERNIKU 2021

5 października 2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach informuje, że wypłaty świadczeń w październiku 2021r. przewidywane są w poniższych termiach

1) Świadczenia rodzinne – 20.10.2021r.

2) Świadczenia wychowawcze – 21.10.2021r.

3) Fundusz alimentacyjny: 22.10.2021r.

4) Zasiłek stały i okresowy: 26.10.2021r.

Czytaj więcej o: Terminy wypłat świadczeń w PAŹDZIERNIKU 2021
Przejdź do -

Spis powszechny

21 września 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Gminny Komisarz Spisowy zaprasza na ogólnopolską akcję Głównego Urzędu Statystycznego pod nazwą „NOC SPISOWA”, która odbędzie się w dniu 25 września 2021 roku w godzinach od 10:00 do 20:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Kwidzyńskiej 2 w Prabutach.

Paweł Strzelczyk
Czytaj więcej o: Spis powszechny
Przejdź do -

Zajęcia florystyczne Klubu "Oaza"

9 września 2021

Na ostatnich warsztatach florystycznych z Panią Pauliną Kowalską Seniorzy z Klubu "Oaza" wykonali piękne stroiki "Kolory jesieni w dyniach"

Projekt "Aktywnie w Gminie Prabuty" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Czytaj więcej o: Zajęcia florystyczne Klubu "Oaza"