Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Rekrutacja do programu "Aktywnie w Gminie Prabuty"

26 lutego 2021

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach oraz Stowarzyszenie Remedium zapraszają mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty do wzięcia udziału w projekcie pn.

Aktywnie w Gminie Prabuty”

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !

Kierownik projektu Anna Żochowska
Czytaj więcej o: Rekrutacja do programu "Aktywnie w Gminie Prabuty"

Informacja o wynikach naboru - Kierownik Klubu Seniora OAZA

24 lutego 2021

Kierownik M-GOPS Prabuty w załączeniu przekazuje informację o wynikach konkursu na stanowisko - Kierownik Klubu Seniora OAZA

Wanda Angielska - Koniszewska
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach naboru - Kierownik Klubu Seniora OAZA

Informacja o wynikach naboru - Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego "Centralna Kuźnia Młodych"

18 lutego 2021

Kierownik M-GOPS Prabuty w załączeniu przekazuje informację o wynikach konkursu na stanowisko - Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego "Centralna Kuźnia Młodych".

Wanda Angielska - Koniszewska
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach naboru - Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego "Centralna Kuźnia Młodych"
Przejdź do -

Transport artykułów spożywczych z Banku Żywności

17 lutego 2021

17 lutego  br. do Miejsko Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach pomimo niesprzyjających  warunków atmosferycznych dotarł transport artykułów spożywczych  z Banku Żywności w Tczewie. Tym razem żywności jest wyjątkowo dużo, ponad 9 ton.  Składamy serdeczne podziękowania dla druhów z Ochotniczej Straży  Pożarnej w Prabutach, którzy niezawodnie wsparli pracowników Ośrodka Pomocy Społęcznej przy rozładunku żywności.

Jednocześnie przypominamy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa  podczas odbioru żywności w związku z panującą pandemią koronawirusa.

 

 

 

Kierownik Wanda Angielska-Koniszewska
Czytaj więcej o: Transport artykułów spożywczych z Banku Żywności

Drugi nabór na stanowisko urzędnicze Kierownik Klubu Seniora "OAZA"

11 lutego 2021

Prabuty, dnia 11.02.2021 r

NR. K.1100.5.2021.MS

 

KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W PRABUTACH

w ramach realizacji projektu pn. „Aktywnie w Gminie Prabuty”

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA KLUBU SENIORA „OAZA”

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa 6 Integracja,

Działanie 6.2. Usługi Społeczne,

Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

 

 

Kierownik Wanda Angielska-Koniszewska
Czytaj więcej o: Drugi nabór na stanowisko urzędnicze Kierownik Klubu Seniora "OAZA"

Zapytanie ofertowe na dostawę robotów edukacyjnych

10 lutego 2021

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na dostawę robotów edukacyjnych do samodzielnego montażu i programowania wraz z  niezbędnym wyposażeniem  dla potrzeb realizacji projektu pn.: „Aktywnie w gminie Prabuty”

Kierownik Wanda Angielska-Koniszewska
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na dostawę robotów edukacyjnych

Świadczenie 500+

8 lutego 2021

Zapytanie ofertowe na usługę wsparcia psychologicznego dla potrzeb realizacji projektu pn.: „Aktywnie w gminie Prabuty”

5 lutego 2021

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na usługę wsparcia psychologicznego dla potrzeb realizacji projektu pn.: „Aktywnie w gminie Prabuty” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

Kierownik Wanda Angielska-Koniszewska
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na usługę wsparcia psychologicznego dla potrzeb realizacji projektu pn.: „Aktywnie w gminie Prabuty”

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu AGD i RTV

4 lutego 2021

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu AGD i RTV, w tym: lodówki, maszyn do szycia, telewizora, robota kuchennego, zestawu do karaoke, wież CD z głośnikami i gramofonu dla potrzeb realizacji projektu  pn "Aktywnie w Gminie Prabuty" przez  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

Kierownik Wanda Angielska-Koniszewska
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu AGD i RTV

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu elektronicznego, w tym: laptopów, oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych, tabletów i smartfona

2 lutego 2021

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu elektronicznego, w tym: laptopów, oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych, tabletów i smartfona dla potrzeb realizacji projektu pn.: „Aktywnie w gminie Prabuty".

Kierownik Wanda Angielska-Koniszewska
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu elektronicznego, w tym: laptopów, oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych, tabletów i smartfona

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego "Centralna Kuźnia Młodych"

29 stycznia 2021

Prabuty, dnia 29.01.2021 r.

Nr K.1100.2.2021 MS

KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W PRABUTACH

w ramach realizacji projektu pn. „Aktywnie w Gminie Prabuty”

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

CENTRALNA KUŹNIA MŁODYCH”

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa 6 Integracja,

Działanie 6.2. Usługi Społeczne,

Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

 

I. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe:

   a )na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub

    b)na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

2)  osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

3)  osoba wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

4)  osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5) pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

6) obywatelstwo polskie,

7) nieposzlakowana opinia.

.

 

Kierownik Wanda Angielska-Koniszewska
Czytaj więcej o: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego "Centralna Kuźnia Młodych"
Przejdź do -

Aktywnie w gminie Prabuty

13 stycznia 2021

W dniu 28 grudnia 2020 r Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty Pan Marek Szulc podpisał umowę na dofinansowanie projektu "Aktywni w gminie Prabuty" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Wojeództwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kierownik projektu Anna Żochowska
Czytaj więcej o: Aktywnie w gminie Prabuty

AKTYWNIE w GMINIE PRABUTY 2020-2023

13 stycznia 2021

Zapytanie ofertowe - indywidualne poradnictwo psychologiczne 2021

11 stycznia 2021

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach zaprasza do składania ofert na realizację w 2021r. indywidualnego poradnictwa psychologicznego.

Termin składania ofert mija 22.01.2021 o godzinie 15:00

Wanda Angielska - Koniszewska
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - indywidualne poradnictwo psychologiczne 2021

Bank Żywności Podprogram 2020

22 grudnia 2020

Nabór wniosków na żywnosć z Banku Żywności z Podprogramu 2020

22 grudnia 2020

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach informuje, że od dnia 04.01.2021 prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie pomocy w formie żywności z Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020.

Zgłoszenia przyjmujemy zarówno telefonicznie jak i bezpośrednio w siedzibie M-GOPS Prabuty.

 

 

 

Justyna Wysocka
Czytaj więcej o: Nabór wniosków na żywnosć z Banku Żywności z Podprogramu 2020

UWAGA !!!! Wstrzymanie wypłat świadczenia 500+

17 grudnia 2020

Kierownik M-GOPS Prabuty informuje, iż nie będzie zaplanowanej na dzień 17.12.2020 wypłaty świadczenia wychowawczego (500+). 

Powodem tej sytuacji jest brak środków na realizację tego zadania.

Jednocześnie informujemy, że wypłata świadczenia 500+ nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez M-GOPS Prabuty brakujących na ten cel środków finansowych.

Wanda Angielska - Koniszewska
Czytaj więcej o: UWAGA !!!! Wstrzymanie wypłat świadczenia 500+

Zawieszenie działalności Świetlicy Środowiskowej

10 listopada 2020

 W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach informuje o czasowym zawieszeniu działalności Świetlicy Środowiskowej  od dnia 9 listopada do odwołania.

Celem niniejszej decyzji jest ochrona życia i zdrowia ludzi w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności aktualnej sytuacji epidemiologicznej na terenie województwa pomorskiego.

Kierownik

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach

mgr Wanda Angielska - Koniszewska

Daniel Szczepański
Czytaj więcej o: Zawieszenie działalności Świetlicy Środowiskowej

Informacja o wyników naboru - Kierownik Projektu, drugi nabór

6 listopada 2020

Kierownik M-GOPS Prabuty w załączeniu przekazuje informację o wynikach konkursu na stanowisko- Kierownik Projektu

Wanda Angielska - Koniszewska
Czytaj więcej o: Informacja o wyników naboru - Kierownik Projektu, drugi nabór

Zawieszenie działalności Klubu Seniora

4 listopada 2020

Działając zgodnie z decyzją nr PS-IX.021.208.2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 2 listopada 2020r. dotyczącą zapobieganu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach informuje o czasowym zawieszeniu działalności Klubu Seniora  od dnia 2 listopada do odwołania.

Celem niniejszej decyzji jest ochrona życia i zdrowia ludzi w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności aktualnej sytuacji epidemiologicznej na terenie województwa pomorskiego.

Kierownik

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach

mgr Wanda Angielska - Koniszewska

Czytaj więcej o: Zawieszenie działalności Klubu Seniora