Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Terminy składania wniosków o 500+

27 stycznia 2021

Poniżej szczegółowe informacje dot. świadczenia 500+

Beata Serafinowicz
Czytaj więcej o: Terminy składania wniosków o 500+

Terminy wypłat świadczeń w STYCZNIU 2021r.

15 stycznia 2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach informuje, że wypłaty świadczeń w styczniu 2021r. przewidywane są w poniższych termiach

1) Świadczenia rodzinne – 20.01.2021r.

2) Świadczenia wychowawcze – 21.01.2021r.

3) Fundusz alimentacyjny: 22.01.2021r.

4) Zasiłek stały i okresowy: 25.01.2021r.

 

Jednocześnie informujemy, iż powyższe terminy mogą ulec zmianie.

Daniel Szczepański
Czytaj więcej o: Terminy wypłat świadczeń w STYCZNIU 2021r.
Przejdź do -

Aktywnie w gminie Prabuty

13 stycznia 2021

W dniu 28 grudnia 2020 r Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty Pan Marek Szulc podpisał umowę na dofinansowanie projektu "Aktywni w gminie Prabuty" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Wojeództwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kierownik projektu Anna Żochowska
Czytaj więcej o: Aktywnie w gminie Prabuty

AKTYWNIE w GMINIE PRABUTY 2020-2023

13 stycznia 2021

Zapytanie ofertowe - indywidualne poradnictwo psychologiczne 2021

11 stycznia 2021

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach zaprasza do składania ofert na realizację w 2021r. indywidualnego poradnictwa psychologicznego.

Termin składania ofert mija 22.01.2021 o godzinie 15:00

Wanda Angielska - Koniszewska
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - indywidualne poradnictwo psychologiczne 2021

Bank Żywności Podprogram 2020

22 grudnia 2020

Nabór wniosków na żywnosć z Banku Żywności z Podprogramu 2020

22 grudnia 2020

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach informuje, że od dnia 04.01.2021 prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie pomocy w formie żywności z Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020.

Zgłoszenia przyjmujemy zarówno telefonicznie jak i bezpośrednio w siedzibie M-GOPS Prabuty.

 

 

 

Justyna Wysocka
Czytaj więcej o: Nabór wniosków na żywnosć z Banku Żywności z Podprogramu 2020

UWAGA !!!! Wstrzymanie wypłat świadczenia 500+

17 grudnia 2020

Kierownik M-GOPS Prabuty informuje, iż nie będzie zaplanowanej na dzień 17.12.2020 wypłaty świadczenia wychowawczego (500+). 

Powodem tej sytuacji jest brak środków na realizację tego zadania.

Jednocześnie informujemy, że wypłata świadczenia 500+ nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez M-GOPS Prabuty brakujących na ten cel środków finansowych.

Wanda Angielska - Koniszewska
Czytaj więcej o: UWAGA !!!! Wstrzymanie wypłat świadczenia 500+

Zawieszenie działalności Świetlicy Środowiskowej

10 listopada 2020

 W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach informuje o czasowym zawieszeniu działalności Świetlicy Środowiskowej  od dnia 9 listopada do odwołania.

Celem niniejszej decyzji jest ochrona życia i zdrowia ludzi w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności aktualnej sytuacji epidemiologicznej na terenie województwa pomorskiego.

Kierownik

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach

mgr Wanda Angielska - Koniszewska

Daniel Szczepański
Czytaj więcej o: Zawieszenie działalności Świetlicy Środowiskowej

Informacja o wyników naboru - Kierownik Projektu, drugi nabór

6 listopada 2020

Kierownik M-GOPS Prabuty w załączeniu przekazuje informację o wynikach konkursu na stanowisko- Kierownik Projektu

Wanda Angielska - Koniszewska
Czytaj więcej o: Informacja o wyników naboru - Kierownik Projektu, drugi nabór

Zawieszenie działalności Klubu Seniora

4 listopada 2020

Działając zgodnie z decyzją nr PS-IX.021.208.2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 2 listopada 2020r. dotyczącą zapobieganu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach informuje o czasowym zawieszeniu działalności Klubu Seniora  od dnia 2 listopada do odwołania.

Celem niniejszej decyzji jest ochrona życia i zdrowia ludzi w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności aktualnej sytuacji epidemiologicznej na terenie województwa pomorskiego.

Kierownik

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach

mgr Wanda Angielska - Koniszewska

Czytaj więcej o: Zawieszenie działalności Klubu Seniora

9 listopada 2020- Światowy Dzień Adpocji

29 października 2020

Myślisz o oddaniu dziecka? Nie jesteś złą matką!

Jeśli borykasz się z podjęciem decyzji, brakuje Ci osoby z którą możesz szczerze porozmawiać lub potrzebujesz wsparcia by dokonać trafnego wyboru, zadzwoń możesz liczyć na pomoc z naszej strony!

58 341 46 07

Z doświadczenia pracy w Ośrodku wiemy, jak trudną decyzją życiową jest rozważanie możliwości oddania dziecka do adopcji. Dziecko to ogromna odpowiedzialność, decyzja na całe życie. Każda kobieta będąc w ciąży zastanawia się, czy jest gotowa na zostanie matką, a także czy będzie w stanie zapewnić dziecku wszystkiego czego potrzebuje i to na co zasługuje.

W takich przypadkach myśl o adopcji wydaje się jedną z najlepszych opcji, jakie ma do wyboru.

 

Daniel Szczepański
Czytaj więcej o: 9 listopada 2020- Światowy Dzień Adpocji

Kierownik Projektu - drugi nabór

23 października 2020

W związku z realizacją Projektu: ”Aktywnie w Gminie Prabuty” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, Poddziałanie 06.02.02. Rozwój Usług Społecznych

Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty

poszukuje kandydata na wolne stanowisko:

Kierownika Projektu

Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (obejmująca okres realizacji projektu tj.: niezwłocznie po rozstrzygnięciu projektu  do dnia 31 marca 2023 r.)

Daniel Szczepański
Czytaj więcej o: Kierownik Projektu - drugi nabór

Świadczenie usługi schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta i gminy Prabuty 2021-2022

21 października 2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE zatwierdzone przez Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną pn.:

„Świadczenie usługi schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta i gminy Prabuty”

Iwona Jaranowska - Konecka
Czytaj więcej o: Świadczenie usługi schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta i gminy Prabuty 2021-2022

Godziny funkcjonowania pracy Świetlicy środowiskowej

24 sierpnia 2020

Świetlice środowiskowe w Prabutach przy ul. Grunwaldzkiej 2 oraz przy ul. Jagiełły (budynek Pogoni) czynnę są od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-18:00.

 

Zachęcamy do zapoznania się z załączoną Procedurą Pobytu Dziecka w Świetlicy Środowiskowej w Prabutach zgodnie z rekomendacjami dotyczącymi działalności placówek pobytu dziennego

Ewa Tatara
Czytaj więcej o: Godziny funkcjonowania pracy Świetlicy środowiskowej

Składanie wniosków na dożywianie dzieci w szkole w roku szkolnym 2020/2021

13 sierpnia 2020

DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Dożywianie dzieci odbywa się w przedszkolach i szkołach w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach złożyć wniosek o pomoc.

Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

Małgorzata Mijewska
Czytaj więcej o: Składanie wniosków na dożywianie dzieci w szkole w roku szkolnym 2020/2021

Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości w uprawnieniach do Polskiego Bonu Turystycznego

10 sierpnia 2020

 

 

Osoba zgłaszająca problem dotyczący uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego powinna skontaktować się z infolinią Polskiego Bonu Turystycznego:

tel. 22 11 22 111

e-mail: bon@zus.pl

Wskazane jest żeby osoba taka dysponowała:

  • danymi identyfikacyjnymi (imię, nazwisko, PESEL, a jeśli nie nadano to seria i nr dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do bonu)

  • podała dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail)

  • przedstawiła krótki opis problemu.

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Czytaj więcej o: Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości w uprawnieniach do Polskiego Bonu Turystycznego

Punkt przyjmowania wniosków o Świadczenia Rodzinne oraz Dobry Start

29 lipca 2020

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach informuje, że od dnia 3 sierpnia 2020 zostaje uruchomiony drugi punkt obsługi interesantów składających wnioski o Świadczenia rodzinne i Dobry Start - wejście od strony parkingu-

W czasie wizyty obowiązuje noszenie maszeczek i rękawiczek ochronnych.

 

Przyjmowanie wniosków :
- w dniu 3 sierpnia 2020 r. od 10.00 do 14.30
- od dnia 4 sierpnia 2020 r.
od 8.00 do 11.00 i od 11.30 do 14.30


Należy składać prawidłowo wypełnione wnioski z kompletem niezbędnych dokumentów.

W tym okresie zasiłkowym 2020/2021 nie składamy wniosków o świadczenie wychowawcze ( 500+)
- świadczenia przyznane
są do 31 maja 2021 roku

(nie dotyczy wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowonarodzone dziecko).

Wnioski na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022
przyjmowane będą :
- od dnia 1 lutego 2021 r. - drogą elektroniczną,
- od dnia 1 kwietnia 2021r.- w formie papierowej.

Kierownik Wanda Angielska - Koniszewska
Czytaj więcej o: Punkt przyjmowania wniosków o Świadczenia Rodzinne oraz Dobry Start

Gaszyn challenge- pompujemy dla Dominika

9 lipca 2020

 

 

Do akcji nominujemy:

1. Bank Spółdzielczy w Prabutach

2. Orbit One w Prabutach

3. Prabuckie Centrum Kultury i Sportu w Prabutach

Czytaj więcej o: Gaszyn challenge- pompujemy dla Dominika
Przejdź do -

Wznowienie działalności Świetlic Środowiskowych

6 lipca 2020


 

 

Od dnia 7 lipca br. działalność wznawia świetlica środowiskowa przy
ul. Grunwaldzkiej 2 w Prabutach. Świetlica czynna będzie w godzinach 11:00-16:00, od poniedziałku do piątku. W świetlicy odbywać się będą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w zajęciach, proszeni są o zapoznanie z obowiązującymi procedurami oraz dostarczenie oświadczeń niezbędnych do przyjęcia dziecka do świetlicy.

Czytaj więcej o: Wznowienie działalności Świetlic Środowiskowych