INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW DO UDZIAŁU W PROGRAMIE OPERACYJNYM POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1 października 2018

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach informuje, że od dnia 1.10.2018 r. będzie prowadzona rekrutacja beneficjentów do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomoc Najuboższym , Program 2018 r.

Planowany termin wydawania żywności uzależniony będzie od podpisania umowy z Bankiem Żywności.

 

Uprawnione do otrzymania pomocy są osoby i rodziny, których dochody nie przekraczają kryterium dochodowego w wysokości.

Od 1 października 2018 r.

1 402,00 dla osoby samotnej

1 056,00 na osobę w rodzinie

W celu weryfikacji zasadności otrzymania pomocy żywnościowej osoby zainteresowane zobowiązane są do przedstawienia aktualnych dochodów.

 

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszonych o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne.
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu- z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

 

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

Do dochodu wlicza się m.in.

 • wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
 • wynagrodzenie za pracę dorywczą,
 • świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,
 • renty,
 • emerytury,
 • alimenty,
 • odliczane ( przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • dochody z gospodarstwa rolnego,
 • świadczenia z pomocy społecznej ( zasiłki stałe i okresowe),
 • dochody z majątku rodziny ( czynsze najmu i dzierżawy),
 • dodatek mieszkaniowy,
 • dodatek energetyczny.

 

Bożena Kamińska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-10-01
Data publikacji:2018-10-01
Osoba sporządzająca dokument:Bożena Kamińska
Osoba wprowadzająca dokument:Jan Sobczyński
Liczba odwiedzin:520