Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Terminy wypłat świadczeń we WRZEŚNIU 2023

1 września 2023

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach informuje, że wypłaty świadczeń we wrześniu 2023 r. przewidywane są w poniższych termiach

1) Świadczenia rodzinne – 19.09.2023 r.

2) Fundusz alimentacyjny: 25.09.2023 r.

3) Zasiłek stały, okresowy, celowy: 26.09.2023 r.

 

Bony/talony wydawane będa w dniu 11.09.2023 r. i należy zrealizować je do dnia 30.09.2023 r.

Czytaj więcej o: Terminy wypłat świadczeń we WRZEŚNIU 2023
Przejdź do -

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

29 sierpnia 2023

Ankieta dotycząca świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami w kontekście deinstytucjalizacji

25 sierpnia 2023

Szanowni Państwo,

 

Nazywam się Mirosław Grewiński i jestem kierownikiem zespołu badawczego Uczelni Korczaka, która prowadzi na zlecenie instytucji samorządowych oraz we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej największe w Polsce badanie dotyczące świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami w kontekście deinstytucjonalizacji. Celem badania jest m.in. poznanie oczekiwań i doświadczeń osób, które korzystają ze wsparcia i opieki w różnych formach.

 

Zależy nam, aby w badaniu nie zabrakło głosu osób najważniejszych – tych, do których adresowane są usługi społeczne. Dlatego zwracamy się z prośbą do Państwa, aby udostępnić tę ankietę osobom, które korzystają z tych usług.

UCZELNIA KORCZAKA
Czytaj więcej o: Ankieta dotycząca świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami w kontekście deinstytucjalizacji
Przejdź do -

Program korekcyjno-edukacyjny

23 sierpnia 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie zaprasza osoby zainteresowane do zgłaszania się do programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Adresatami programu są osoby stosujące przemoc w trakcie trwania procedury Niebieskiej Karty, osoby kierowane przez instytucje i organizacje oraz wszystkie, które chciałyby pracować nad swoimi emocjami i konstruktywnymi relacjami z ludźmi. Celem programu jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc, co w rezultacie wpłynie na zahamowanie przemocy w rodzinie.

Paweł Strzelczyk
Czytaj więcej o: Program korekcyjno-edukacyjny

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024

22 sierpnia 2023

UWAGA !!!

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach w terminie do dnia 05.09.2023 r. przeprowadza rozeznanie potrzeb w zakresie realizacji programu realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego:

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ” – edycja 2024

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu proszone są o kontakt telefoniczny pod nr 55 261 71 21 , 55 261 71 14 lub osobisty w Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

Czytaj więcej o: Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024

Korpus Wsparcia Seniorów na 2023 rok

7 lipca 2023

Zaproszenie do składania ofert - wychowawca CKM Kleczewo (ZP.261.5.2023)

19 czerwca 2023

M-GOPS Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na MŁODSZEGO WYCHOWAWCĘ W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO "CENTRALNA KUŹNIA MŁODYCH" W KLECZEWIE na okres od 01.07.2023 do 31.12.2023.

Szczegóły oraz formularz ofertowy w załączniku.

Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert - wychowawca CKM Kleczewo (ZP.261.5.2023)