Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Przejdź do -

Tłusty czwartek

2 marca 2022

Dzieci z PWD "Centralna Kuźnia Młodych" w Laskowicach pod okiem czujnych instruktorów upiekły pyszne pączki. Dzieci z PWD "Centralna Kuźnia Młodych w Prabutach także miały okazję świętowania tradycji "tłustego czwartku" wraz z Seniorami Klubu "Oaza" podczas integracji międzypokoleniowej.


Projekt pn. „Aktywnie w Gminie Prabuty” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

Czytaj więcej o: Tłusty czwartek

Zapytanie ofertowe ASYTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRWANEJ ZP.261.1.2022

28 lutego 2022

M-GOPS Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia - usługa Asystent osobisty osoby osoby niepełnosprawnej.

Szczegóły w załączniku.

Wanda Angielska - Koniszewska
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe ASYTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRWANEJ ZP.261.1.2022

Gmina Prabuty przystępuje do programu KORPUS WSPARCIA SENIORÓW

25 lutego 2022

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programem pod nazwą „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 realizowanym w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach informuje, iż Gmina Prabuty przystąpiła do ww programu.

 

Agnieszka Duch
Czytaj więcej o: Gmina Prabuty przystępuje do programu KORPUS WSPARCIA SENIORÓW
Przejdź do -

Walentynkowa Kuchnia Świata w Klubie Seniora "OAZA"

24 lutego 2022

W dniu 14.02.2022 r. na warsztatach kulinarnych pn."Kuchnia Świata", prowadzonych w ramach projektu "Aktywnie w Gminie Prabuty", Seniorzy pod fachowym okiem Pana Krzysztofa Zajdzińskiego przygotowali wyśmienity deser Tiramisu Projekt "Aktywnie w Gminie Prabuty" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Kierownik projektu Ewa Tatara
Czytaj więcej o: Walentynkowa Kuchnia Świata w Klubie Seniora "OAZA"

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

24 lutego 2022

                                                

Gmina Prabuty przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Realizator Programu: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

CEL

Cel programu to rozpowszechnienie usług asystenta, a co za tym idzie zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

ADRESACI

Program adresowany jest do:

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

oraz

-  pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydanym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionego.

Dodatkowym założeniem programu jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Ewa Tatara
Czytaj więcej o: Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
Przejdź do -

14 luty - Walentynki Święto Miłości

24 lutego 2022

14 luty - Walentynki Święto Miłości, a także wyjątkowa okazja do celebrowania przyjaźni. Dzieci z PWD "Centralna Kuźnia Młodych" w Prabutach, Laskowicach i Trumiejkach własnoręcznie przygotowały piękne Walentynki

Projekt pn. „Aktywnie w Gminie Prabuty"współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

Kierownik projektu Ewa Tatara
Czytaj więcej o: 14 luty - Walentynki Święto Miłości

PEŁNOPRAWNI - projekt skierowany do osób niepełnosprawnych

23 lutego 2022

Fundacja Instytut Aktywacji Regionów wdraża pomoc prawną dla osób z niepełnosprawnościami, które z uwagi na swoją niesamodzielność nie mogą skutecznie bronić swoich spraw przed sądami i urzędami. Prawnicy fundacji zapewnią bezpłatną pomoc prawną - również na etapie postępowania sądowego. Projekt realizowany jest z dotacji Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy EOG. Szczegóły dotyczące wskazanej formy wsparcia można uzyskać na stronie www.pelnoprawni.eu oraz na infolinii fundacji pod numerem telefonu 793-961-569.

 

Instytut Aktywacji Regionów
Czytaj więcej o: PEŁNOPRAWNI - projekt skierowany do osób niepełnosprawnych