Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

WAŻNE INFORMACJE DOT. SKŁADANIA WNIOSKÓW DO POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W MALBORKU

INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ  O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI /do 16 roku zycia/

ORAZ O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIEŃ

 

  1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności /Dz. U. Nr 224, poz. 1803/ od 1 stycznia 2010r. wnioski osób zainteresowanych składających wnioski o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności mogą być składane nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.
     

  2. Od 1 stycznia 2010 r. zgodnie z § 35, ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2003r. legitymacje dokumentujące stopień niepełnosprawności wydawane są wyłącznie na podstawie posiadanego ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub ważnego orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

          Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnospraswności do wniosku o wydanie:

IOrzeczenia o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności dołączone muszą być  - /§ 6.2. w/w rozporządzenia/:

II.  O wskazaniu do ulg i uprawnień dołączyć należy być posiadaną przez osobę zainteresowaną dokumentację medyczną /kopia poświadczona za zgodność z oryginałem-wypisy ze szpitala, badania itp./ mogącą mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień, orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy /kopia poświadczona za zgodność z oryginałem/ - /§ 6.3. w/w Rozporządzenia/.

III.  Jeżeli składany wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień nie spełnia w/w wymogów Rozporządzenia, to:

 

Informacje dot. kart parkingowych możemy uzyskać klikając na linkhttp://bip.pzon.powiat.malbork.pl/dokumenty/menu/12

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-02-13
Data publikacji:2019-02-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Szczepański
Liczba odwiedzin:2642