Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

Zamówienia publiczne

Artykuły

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz świadczeniobiorców Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach 2023

20 kwietnia 2023

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz świadczeniobiorców Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach, znak sprawy: ZP.261.2.2023

Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/prabuty

Ewa Krasicka - Karpowicz

Ogłoszenie o zamówienie na usługi społeczne

7 października 2022

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu miasta i gminy Prabuty, znak sprawy: ZP.261.9.2022

Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/673004

Kierownik Wanda Angielska-Koniszewska

Zapytanie ofertowe na dostawę 10 sztuk słuchawek

25 sierpnia 2022

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert nadostawę 10 sztuk słuchawek bezprzewodowych dla potrzeb realizacji projektu pn.: „Aktywnie w gminie Prabuty” przez  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach.

Kierownik Wanda Angielska-Koniszewska

Zapytanie ofertrowe ZP.261.3.2022.EFS: Organizacja 10 – dniowego letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 15 lat z terenu miasta i gminy Prabuty dla potrzeb realizacji projektu pn.: „Aktywnie w gminie Prabuty” przez MGOPS Prabuty

17 maja 2022

M-GOPS Prabuty zaprasza do składania ofert dot. Organizacji 10 – dniowego letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 15 lat z terenu miasta i gminy Prabuty dla potrzeb realizacji projektu pn.: „Aktywnie w gminie Prabuty”

Szczegóły w załącznikach.

Informacja o wyniku postępowania ZP.261.3.2022.EFS

Wanda Angielska - Koniszewska

Zapytanie ofertowe - usługa transportowa (przewóz osób) na dwie jednodniowe wycieczki dla potrzeb realizacji projektu pn.: „Aktywnie w gminie Prabuty” przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

10 sierpnia 2021

Znak sprawy: ZP.261.25.2021.EFS

ZAPYTANIE OFERTOWE
Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na usługę
transportu (przewóz osób) na dwie jednodniowe wycieczki dla potrzeb realizacji projektu pn.: „Aktywnie
w gminie Prabuty” przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

I. Informacje o Zamawiającym:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach
ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty
Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:
Katarzyna Krasińska, e-mail: zamowienia@mgops.prabuty.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą rozeznania rynku wynikającą z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Wanda Angielska - Koniszewska

Zaproszenie do składania ofert na usługę transportu (przewóz osób)

14 czerwca 2021

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na usługę transportu (przewóz osób) na dwie jednodniowe wycieczki dla potrzeb realizacji projektu pn.: „Aktywnie  gminie Prabuty” przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

Kierownik Wanda Angielska-Koniszewska

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na: Remont budynku świetlicy wiejskiej w Trumiejkach, gm. Prabuty

29 kwietnia 2021

Postępowanie prowadzone przy użyciu Platformy zakupowej:

https://platformazakupowa.pl/pn/prabuty

Kierownik Wanda Angielska-Koniszewska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-01-21
Data publikacji:2021-01-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:11132