Jesteś tutaj: Start / Nabór na stanowiska

Nabór na stanowiska

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Drugi nabór na stanowisko urzędnicze Kierownik Klubu Seniora "OAZA"

11 lutego 2021

Prabuty, dnia 11.02.2021 r

NR. K.1100.5.2021.MS

 

KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W PRABUTACH

w ramach realizacji projektu pn. „Aktywnie w Gminie Prabuty”

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA KLUBU SENIORA „OAZA”

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa 6 Integracja,

Działanie 6.2. Usługi Społeczne,

Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

 

 

Kierownik Wanda Angielska-Koniszewska
Czytaj więcej o: Drugi nabór na stanowisko urzędnicze Kierownik Klubu Seniora "OAZA"

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego "Centralna Kuźnia Młodych"

29 stycznia 2021

Prabuty, dnia 29.01.2021 r.

Nr K.1100.2.2021 MS

KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W PRABUTACH

w ramach realizacji projektu pn. „Aktywnie w Gminie Prabuty”

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

CENTRALNA KUŹNIA MŁODYCH”

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa 6 Integracja,

Działanie 6.2. Usługi Społeczne,

Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

 

I. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe:

   a )na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub

    b)na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

2)  osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

3)  osoba wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

4)  osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5) pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

6) obywatelstwo polskie,

7) nieposzlakowana opinia.

.

 

Kierownik Wanda Angielska-Koniszewska
Czytaj więcej o: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego "Centralna Kuźnia Młodych"

Informacja o wyników naboru - Kierownik Projektu, drugi nabór

6 listopada 2020

Kierownik M-GOPS Prabuty w załączeniu przekazuje informację o wynikach konkursu na stanowisko- Kierownik Projektu

Wanda Angielska - Koniszewska

Kierownik Projektu - drugi nabór

23 października 2020

W związku z realizacją Projektu: ”Aktywnie w Gminie Prabuty” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, Poddziałanie 06.02.02. Rozwój Usług Społecznych

Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty

poszukuje kandydata na wolne stanowisko:

Kierownika Projektu

Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (obejmująca okres realizacji projektu tj.: niezwłocznie po rozstrzygnięciu projektu  do dnia 31 marca 2023 r.)

Daniel Szczepański

Informacja o wyników naboru - Kierownik Projektu

23 października 2020

Kierownik M-GOPS Prabuty w załączeniu przekazuje informację o wynikach konkursu na stanowisko- Kierownik Projektu.

WYNIKI NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE - inspektor ds. księgowości budżetowej

12 lipca 2019

Prabuty, dnia 12.07.2019 r.

 

 

Na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prabutach, została wybrana Pani Izabela Sulecka zamieszkała w Suszu.

Czytaj więcej o: WYNIKI NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE - inspektor ds. księgowości budżetowej

WYNIKI NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE - inspektor ds. księgowości finansowej

12 lipca 2019

Na stanowisko inspektora ds. księgowości finansowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prabutach, została wybrana Pani Joanna Grabara, zamieszkała w Prabutach.

 

Czytaj więcej o: WYNIKI NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE - inspektor ds. księgowości finansowej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE - inspektor ds. księgowości budżetowej

12 czerwca 2019

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATA NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach

ogłasza nabór na wolne stanowisko do spraw inspektora ds. księgowości budżetowej

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Prabutach przy ul. Łąkowej 24

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE - inspektor ds. księgowości budżetowej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE - inspektor ds. księgowości finansowej

12 czerwca 2019

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATA NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach

ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektora ds. księgowości finansowej

w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Prabutach przy ul. Łąkowej 24

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE - inspektor ds. księgowości finansowej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-08
Data publikacji:2016-03-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9253