Nieodpłatna pomoc prawna

KOMUNIKAT

Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 marca 2022 r.

w sprawie wznowienia stacjonarnej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Kwidzyńskiego

 W związku z poprawą sytuacji epidemicznej na terenie kraju oraz łagodzeniem obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, od dnia 14 marca 2022 r. wznawia się stacjonarną działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych na terenie Powiatu Kwidzyńskiego. 

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy dokonać rejestracji wizyty:

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, w szczególności m. in.: o zakładanie maseczek i dezynfekowanie rąk przy wejściu do punktu, a podczas porady zachowywanie odpowiedniego dystansu.

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU KWIDZYŃSKIEGO

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

HARMONOGRAM PRZYJĘĆ


UDZIELAJĄCY POMOCY PRAWNEJ

Miejscowość

Ulica, nr domu

Kod pocztowy

Dni przyjęć

Godziny przyjęć

Kwidzyn

ul. Kościuszki 29b

siedziba Starostwa Powiatowego, pok.6

82-500


poniedziałek - piątek

 


12.00 - 16.00

Stowarzyszenie OVUM,
ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia

adwokaci i radcowie prawni

Prabuty

ul. Łąkowa 24

siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

82-550

 

poniedziałek - środa

 

czwartek - piątek12.00 - 16.00

13.00 – 17.00

radca prawny Anna Zienkiewicz (poniedziałek, wtorek godz. 12.00-16.00 środa godz. 12.00-14.00)

adwokat Daniel Simiński
(środa godz. 14.00-16.00, czwartek, piątek godz. 13.00-17.00)

 

PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO z dyżurem mediacji (czwartki)

HARMONOGRAM PRZYJĘĆ


UDZIELAJĄCY POMOCY PRAWNEJ

Miejscowość

Ulica, nr domu

Kod pocztowy

Dni przyjęć

Godziny przyjęć

Kwidzyn

ul. Kościuszki 29b

siedziba Starostwa Powiatowego, pok.6

82-500


poniedziałek - piątek


7.00 - 11.00

Stowarzyszenie OVUM,
ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia

doradcy obywatelscy

Porady udzielane są według kolejności zgłoszeń po umówieniu wizyty:

 

Kobietom w ciąży porady udzielane są poza kolejnością.