Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

Dodatek energetyczny - warunki przyznania, wniosek

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 ( Dz. U. z 2024 poz. 123) dodatek energetyczny w 2024 roku nie będzie realizowany.

 

PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne(Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zmianami)

  2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 ze zmianami)

  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami)

 

Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  1. posiadać prawo do dodatku mieszkaniowego,

  2. złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy,

  3. zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEGO

DODATKU ENERGETYCZNEGO

 

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 27 kwietnia 2021 r. wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2021 do dnia 30 kwietnia 2022 dla gospodarstwa domowego:

  1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi: 12,09 zł miesięcznie,

  2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi: 16,79 zł miesięcznie,

  3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi: 20,15 zł miesięcznie.

 

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 miesiąca z góry (z wyjątkiem stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku).

Magdalena Michałowska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:M-GOPS Prabuty
Data utworzenia:2016-07-29
Data publikacji:2016-07-29
Osoba sporządzająca dokument:Magdalena Michałowska
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Szczepański
Liczba odwiedzin:3803

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2024-02-07 10:55:25Daniel Szczepańskiaktualizacja danychDodatek energetyczny - warunki przyznania, wniosek