Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

Bank Żywności

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup najbardziej potrzebujących w całej Polsce.

Od listopada 2018 r w gminie Prabuty rozpoczęła się realizacja Programu 2018 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomocą objętych zostało 1000 osób.

Dystrybucja żywności odbywała w formie paczek żywnościowych. W okresie realizacji programu wydawanie żywności odbywało się w listopadzie 2018r., grudniu 2018r., styczniu 2019r., marcu 2019 r.,kwietniu 2019 r., maju 2019 r., czerwcu 2019 r.

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzymała produkty następującego asortymentu: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórkowe, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, mleko UHT, ser podpuszczkowy, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli, cukier biały, miód wielokwiatowy, olej rzepakowy, gołąbki w sosie pomidorowym. Ogółem na jedną osobę przypadło 51,56 kg produktów.

Osoby korzystające ze wsparcia w/w Programu brały udział w warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Realizowane były warsztaty 28.01.2019 r. dotyczące szkolenia z zakresu gospodarowania budżetem domowym, oraz w dniu 28. 02.2019 r. szkolenie niemarnowania żywności, dietetyczne, kulinarne.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej została przekazana osobom, spełniającym kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, które wynosiło od października 2018 r. dla osoby samotnie gospodarującej 1402 zł, a dla osoby w rodzinie 1056 zł.

Bożena Kamińska

Artykuły

Bank Żywności w czerwcu 2021

11 czerwca 2021

W dniu 9 czerwca   br. do Miejsko Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach  ponownie przyjechał  transport artykułów spożywczych  z Banku Żywności w Tczewie. Tym razem żywności jest  6 ton,  jest to już piaty transport, który dotarł w tym roku do Prabut. Jak zawsze składamy serdeczne podziękowania dla druhów z Ochotniczej Straży  Pożarnej w Prabutach oraz p. Piotrowi Marczyk, którzy od wielu miesięcy wsparają pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej przy rozładunku żywności.

Prosimy o terminowy odbór żywności.  Jednocześnie przypominamy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa  podczas odbioru żywności w związku z panującą pandemią koronawirusa.

Justyna Wysocka
Czytaj więcej o: Bank Żywności w czerwcu 2021

Dostawa żywności

20 kwietnia 2021

Ponad 9 ton produktów żywnościowych o wartości 72.387,00 złotych zawierał transport z Banku Żywności z Tczewa, jaki 15 kwietnia 2021 r. dotarł do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach.

Wśród produktów znalazło się między innymi mleko, olej, ser, ryż oraz szynki konserwowe.

Był to już trzeci transport żywności w tym roku dla podopiecznych naszego Ośrodka.

Składamy serdeczne podziękowania dla Pana Piotra oraz druhów z Ochotniczej Straży  Pożarnej w Prabutach, którzy wspierają pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej przy rozładunku żywności.

Jednocześnie przypominamy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa  podczas odbioru żywności w związku z panującą pandemią koronawirusa.

 

Justyna Wysocka
Czytaj więcej o: Dostawa żywności

Nabór wniosków na żywnosć z Banku Żywności z Podprogramu 2020

22 grudnia 2020

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach informuje, że od dnia 04.01.2021 prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie pomocy w formie żywności z Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020.

Zgłoszenia przyjmujemy zarówno telefonicznie jak i bezpośrednio w siedzibie M-GOPS Prabuty.

 

 

 

Justyna Wysocka
Czytaj więcej o: Nabór wniosków na żywnosć z Banku Żywności z Podprogramu 2020

Bank Żywności Podprogram 2020

22 grudnia 2020

Bank Żywności Podprogram 2019

23 lipca 2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2019


CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – lipiec 2020, a jej celami szczegółowymi są:

    1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

    2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

    3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

    4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

Czytaj więcej o: Bank Żywności Podprogram 2019

Bank Żywności 2020

23 lipca 2020

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Czytaj więcej o: Bank Żywności 2020

Wydawanie żywności z Banku żywności

30 marca 2020

M-GOPS w Prabutach informuje, że pomoc w formie żywności z Banku Żywności będzie wydawana WYŁĄCZNIE po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się pracownika socjalnego danego rejonu z osobą objętą ta formą pomocy.

Wysocka Justyna

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-02-20
Data publikacji:2017-02-20
Osoba sporządzająca dokument:Bożena Kamińska
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Szczepański
Liczba odwiedzin:14223