Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

PODATKI.GOV.PL

Strona główna

Najnowsze aktualności

“W sam Punkt”! Nowy punkt informacyjno - konsultacyjny na mapie

17 czerwca 2021

W sam Punkt”! Nowy punkt informacyjno - konsultacyjny na mapie Pomorza!

To jeden z tych dni...Siedzisz na łóżku i zastanawiasz się, czy w ogóle wstać. Nie myślisz, czy w ogóle masz na to ochotę. Od dawna jej nie masz...Nie wiesz, co ze sobą zrobić...Pustka w głowie potęguje uczucie samotności i izolacji od bliskich…

Nie rozumiesz innych i oni nie rozumieją Ciebie. Myślisz sobie “Co nie tak ze mną? Czy tak będzie już zawsze?”.

Czemu oni tak dziwnie na mnie patrzą? Nie mogę znieść ich spojrzeń. Chcę stąd uciec”.

Czujesz się jak w martwym punkcie…

No właśnie. W punkcie…

 

 

Paweł Strzelczyk
Czytaj więcej o: “W sam Punkt”! Nowy punkt informacyjno - konsultacyjny na mapie

Zapytanie ofertowe- Młodszy wychowawca w Centralnej Kuźni Młodych w Trumiejkach, II

15 czerwca 2021

Prabuty,15.06.2021 r.

Nr sprawy: ZP.261.24.2021

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na realizację zamówienia wyłączonego z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy, przeprowadzane w oparciu o § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na

MŁODSZEGO WYCHOWAWCĘ W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO

CENTRALNA KUŹNIA MŁODYCH” W TRUMIEJKACH

 

I. Dane zamawiającego:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty

www.mgops.prabuty.pl

Wanda Angielska - Koniszewska
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe- Młodszy wychowawca w Centralnej Kuźni Młodych w Trumiejkach, II

Zaproszenie do składania ofert na usługę transportu (przewóz osób)

14 czerwca 2021

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na usługę transportu (przewóz osób) na dwie jednodniowe wycieczki dla potrzeb realizacji projektu pn.: „Aktywnie  gminie Prabuty” przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

Kierownik Wanda Angielska-Koniszewska
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert na usługę transportu (przewóz osób)

Bank Żywności w czerwcu 2021

11 czerwca 2021

W dniu 9 czerwca   br. do Miejsko Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach  ponownie przyjechał  transport artykułów spożywczych  z Banku Żywności w Tczewie. Tym razem żywności jest  6 ton,  jest to już piaty transport, który dotarł w tym roku do Prabut. Jak zawsze składamy serdeczne podziękowania dla druhów z Ochotniczej Straży  Pożarnej w Prabutach oraz p. Piotrowi Marczyk, którzy od wielu miesięcy wsparają pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej przy rozładunku żywności.

Prosimy o terminowy odbór żywności.  Jednocześnie przypominamy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa  podczas odbioru żywności w związku z panującą pandemią koronawirusa.

Justyna Wysocka
Czytaj więcej o: Bank Żywności w czerwcu 2021
Przejdź do -

Zajęcia w ramach Projektu "Aktywnie w Gminie Prabuty"

11 czerwca 2021

Informujemy, iż w ramach Projektu "Aktywnie w Gminie Prabuty" odbyło się szkolenie w zakresie Wsparcia w opiece i podnoszeniu kompetencji opiekunów osób zależnych. W zajęciach udział wzięło 32 osoby, które na co dzień sprawują opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Tematyka zajęć dotyczyła między innymi zagadnień z zakresu: pielęgnacja osób starszych i niepełnosprawnych, sposób komunikacji z podopiecznymi, udzielanie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, sposób uzyskania pomocy i wsparcia w kwestiach prawnych.

Kierownik projektu Ewa Tatara
Czytaj więcej o: Zajęcia w ramach Projektu "Aktywnie w Gminie Prabuty"

Terminy wypłat świadczeń w CZERWCU 2021

8 czerwca 2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach informuje, że wypłaty świadczeń w czerwcu  2021r. przewidywane są w poniższych termiach

1) Świadczenia rodzinne – 16.06.2021r.

2) Świadczenia wychowawcze – 17.06.2021r.

3) Fundusz alimentacyjny: 21.06.2021r.

4) Zasiłek stały i okresowy: 24.06.2021r.

 

Jednocześnie informujemy, że terminy wypłat świadczeń mogą ulec zmianie.

Daniel Szczepański
Czytaj więcej o: Terminy wypłat świadczeń w CZERWCU 2021

Prośba o wsparcie

27 maja 2021

Obraz z większej rozdzielczości: kliknąć Prawym przyciskiem myszy, następnie wybrać: Pokaż obraz

Czytaj więcej o: Prośba o wsparcie

Nabór na stanowisko - Kierownik Klubu Seniora OAZA

27 maja 2021
KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W PRABUTACH

w ramach realizacji projektu pn. „Aktywnie w Gminie Prabuty”

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA KLUBU SENIORA „OAZA”

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 6 Integracja,
Działanie 6.2. Usługi Społeczne,
Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty
do dnia 15 czerwca 2021 do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko: Kierownik Klub Seniora OAZA".
 
Oferty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
 
SZCZEGÓŁY w pliku do pobrania.
Wanda Angielska - Koniszewska
Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko - Kierownik Klubu Seniora OAZA

Warsztaty florystyczne

24 maja 2021

Kierownik projektu Ewa Tatara
Czytaj więcej o: Warsztaty florystyczne

Warsztaty kulinarne

24 maja 2021

Kierownik projektu Ewa Tatara
Czytaj więcej o: Warsztaty kulinarne