Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

PODATKI.GOV.PL

Strona główna

Najnowsze aktualności

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

23 marca 2023
Przejdź do -

MOLESTOWANIE - reaguj, nie bądź obojętny !!!

9 marca 2023

Molestowanie seksualne dzieci przynosi ogromne cierpienia samemu dziecku, ale nierzadko tkwi też ono u podłoża jego psychicznych problemów już jako osoby dorosłej. Molestowania seksualnego dzieci dopuszczają się zarówno osoby obce, jak i zupełnie bliskie. Jak rozpoznać molestowanie seksualne dzieci i jakie ma ono skutki? Jak zapobiegać molestowaniu seksualnemu dzieci?

 

Paweł Strzelczyk
Czytaj więcej o: MOLESTOWANIE - reaguj, nie bądź obojętny !!!

Terminy wypłat świadczeń w MARCU 2023

2 marca 2023

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach informuje, że wypłaty świadczeń w marcu 2023 r. przewidywane są w poniższych termiach

1) Świadczenia rodzinne – 21.03.2023 r.

2) Fundusz alimentacyjny: 24.03.2023 r.

3) Zasiłek stały, okresowy, celowy: 27.03.2023 r.

Bony/talony wydawane będa w dniu 10.03.2023 r. i należy zrealizować je do dnia 31.03.2023 r.

Czytaj więcej o: Terminy wypłat świadczeń w MARCU 2023
Przejdź do -

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

21 lutego 2023

W ramach obchodzonego 'Tygodnia Pomocy osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 20.02.2023 – 26.02.2023 w godzinach 7:30 – 15:30 w Sadzie Rejonowym w Kwidzynie oraz w budynku sądu rejonowego w Sztumie będą udzielane porady dla osób pokrzywdzonych w wyniku popełnienia przestępstw. Osoby pokrzywdzone w wyniku popełnienia przestępstw będą mogły dowiedzieć się jakie przysługują im uprawnienia i jakie są sposoby dochodzenia praw naruszonych w wyniku popełnienia przestępstw.

Paweł Strzelczyk
Czytaj więcej o: Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Nabór uczestników do programu 'Asystent osoby niepełnosprawnej"

8 lutego 2023

Resortowy Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

"Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2023

program finansowany ze Środków Funduszu Solidarnościowego

 

Miejsko -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach zaprasza mieszkańców do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Kierownik Ewa Tatara
Czytaj więcej o: Nabór uczestników do programu 'Asystent osoby niepełnosprawnej"

Dodatek gazowy

7 lutego 2023

Dla kogo zwrot VAT za gaz w 2023 roku?

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

Ważne kryterium dochodowe

Kolejnym warunkiem jest kryterium dochodowe, takie samo jakie obowiązywało przy dodatku osłonowym, czyli:

    • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

    • 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

 

Czytaj więcej o: Dodatek gazowy

POPŻ 2021 - PLUS- informacje ogólne

6 lutego 2023

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2021 Plus

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023 – sierpień 2022, a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,

  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  luty 2023 – sierpień 2023

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez

Justyna Wysocka
Czytaj więcej o: POPŻ 2021 - PLUS- informacje ogólne