Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

Strona główna

Najnowsze aktualności

Lodówka społeczna w M-GOPS Prabuty

3 października 2019

Lodówka społeczna to bardzo prosty sposób dzielenia się jedzeniem.

Jak możesz... podziel się i TY !!!

Czytaj więcej o: Lodówka społeczna w M-GOPS Prabuty

Lodówka Społeczna w MGOPS Prabuty

25 września 2019

Dzięki lodówce możesz podzielić się żywnością z każdym, kto tego potrzebuje.

Wychodząc naprzeciwko akcjom mającym na celu ograniczenie marnotrawienia żywności chcemy zaproponować Mieszkańcom Prabucką Lodówkę Społeczną.

W dniu 18 kwietnia 2019 roku z inicjatywy  Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach, Rady Miejskiej w Prabutach oraz Prabuckiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Ubogich taka lodówka została zainstalowana w budynku MGOPS Prabuty. Lodówka społeczna ma na celu zapobieganie marnotrawieniu jedzenia i pomoc tym, którzy jej potrzebują. Każdy mieszkaniec Gminy Prabuty będzie mógł przynieść trwałe produkty i pozostawić je w lodówce. Osoba potrzebująca zabiera potrzebne pożywienie w godzinach pracy MGOPS Prabuty.

ZAPRASZAMY DO MGOPS !!!

Czytaj więcej o: Lodówka Społeczna w MGOPS Prabuty

Komunikat w sprawie Banku Żywności edycja 2019-2020

17 września 2019

Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, że rozpoczęcie POPŻ  Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy. POWODEM JEST UNIEWAŻNIENIE PRZEPROWADZONEGO PRZEZ KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA [KOWR] PRZETARGU NA DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI. Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy w procedurze.

Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do tego wniosku, uznając, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez KOWR, mogły wpłynąć na jego wyniki. Z TEGO WZGLĘDU KOWR BYŁ ZOBOWIĄZANY DO ANULOWANIA CAŁEGO PROCESU.

BZ Tczew
Czytaj więcej o: Komunikat w sprawie Banku Żywności edycja 2019-2020

Likwidacja kasy w M-GOPS Prabuty

6 września 2019

Uwaga!!!
Likwidacja kasy w MGOPS
w Prabutach

W związku z przewidywaną likwidacją kasy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prabutach od 01 września 2019 r.

prosimy o dostarczenie do tut. ośrodka numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonywana wypłata przyznanych świadczeń.

Wanda Angielska -Koniszewska
Czytaj więcej o: Likwidacja kasy w M-GOPS Prabuty

OFERTA PRACY- Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie

6 września 2019

Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie zatrudni osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty pod adresem: ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum,

tel.55-640-35-65

 

Daniel Szczepański
Czytaj więcej o: OFERTA PRACY- Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie

300 + komunikat w sprawie składania wniosków i wypłaty świadczeń

15 lipca 2019

Uprzejmie informujemy, iż rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” wprowadzające jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na dziecko weszło w życie z dniem 1 czerwca 2018r.

 

Komu przysługuje?

Rodzicom, opiekunom faktycznym i prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczym, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osobom uczącym się.

Świadczenie dobry start przysługuje do ukończenia:

1. 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia;
2. 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia- w przypadku dzieci lub osób uczących się i legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Jolanta Dołęgowska
Czytaj więcej o: 300 + komunikat w sprawie składania wniosków i wypłaty świadczeń

500+ - komunikat w sprawie składania wniosków i wypłaty świadczeń

26 czerwca 2019

Wnioski na kolejny okres 2019/2021 można składać elektronicznie

od 1 lipca 2019 r. a od 1 sierpnia 2019 r. w formie papierowej.

Wzory wniosków uległy zmianie. Nowe formularze będą wkrótce dostępne.

Jeśli nowy (kompletny i prawidłowo wypełniony) wniosek na okres 2019/2021 zostanie złożony:

  • w lipcu i sierpniu, to przyznanie i wypłata 500+ nastąpi do końca października,

  • we wrześniu - przyznanie i wypłata 500+ nastąpi do końca listopada,

  • w październiku - przyznanie i wypłata 500+ nastąpi do końca grudnia,

  • w listopadzie - przyznanie i wypłata 500+ nastąpi do końca stycznia,

  • w grudniu lub w styczniu - przyznanie i wypłata 500+ nastąpi do końca lutego.

 

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach, tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Niezależnie od tego, czy rodzic obecnie ma przyznane świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., czy też pobiera przedmiotowe świadczenie również na pierwsze dziecko, od 1 lipca 2019 r. składa jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzyma od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobiera 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

Jolanta Dołęgowska
Czytaj więcej o: 500+ - komunikat w sprawie składania wniosków i wypłaty świadczeń
Przejdź do - 500PLUS,2019

Terminy składania wniosków na okres zasiłkowy 2019/2020

17 czerwca 2019

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW na nowy okres zasiłkowy 2019/2020
o Świadczenia Wychowawcze (500+)
Dobry Start (300+)
oraz Świadczenia Rodzinne
w wersji papierowej od  siepnia 2019:

poniedziałek: 8:00 - 11:00 oraz 12:00 - 14:30
wtorek: 8:00 - 11:00 oraz 12:00 - 14:30
środa: 8:00 - 11:00 oraz 12:00 - 16:00
czwartek 8:00 - 11:00 oraz 12:00 - 14:30
piątek nie przyjmujemy wniosków

Od dnia 1 LIPCA 2019

wnioski o Świadczenie Wychowawcze (500+), Dobry Start (300+) oraz Świadczenia Rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2019/2020

można składać TYLKO w postaci elektronicznej

 

INFORMACJA NT. WNIOSKÓW PODLEGAJĄCYCH KOORDYNACJI

http://www.gdansk.uw.gov.pl/koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego

Jolanta Dołęgowska
Czytaj więcej o: Terminy składania wniosków na okres zasiłkowy 2019/2020

"Jajko Radości w M-GOPS Prabuty

30 kwietnia 2019

W okresie Wielkanocy pracownicy M-GOPS PRabuty przyłączyli się do akcji PZ Caritas pt. "Jajko Radości".

Akcja miała na celu przygotowanie paczki dla samotnej osoby starszej.

 

 

Ewa Tatara
Czytaj więcej o: "Jajko Radości w M-GOPS Prabuty

Terminy wydawania żywności z Banku Żywności w KWIETNIU 2019

17 kwietnia 2019
ŻYWNOŚĆ W RAMACH BANKU ŻYWNOŚCI BĘDZIE
WYDAWANA WEDŁUG REJONÓW
w NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH
25.04.2019 r. (CZWARTEK) – REJON III, IV, V
26.04.2019 r. ( PIĄTEK) – REJON I, VI
29.04.2019 r. (PONIEDZIAŁEK ) – REJON II, VII
Żywność będzie wydawana w godzinach od 9.00 do 14.00
 
Jednocześnie informujemy, że w dniu 30.04.2019 r będą wydawane artykuły spożywcze wyłącznie dla osób, które w wyznaczonym wyżej terminie nie odebrały żywności, po wcześniejszym usprawiedliwieniu swojej nieobecności. W tym dniu żywność będzie wydawana w godz. 11.30- 13.00

 

Bożena Kamińska
Czytaj więcej o: Terminy wydawania żywności z Banku Żywności w KWIETNIU 2019

Terminy wypłat świadczeń w 2019

2 kwietnia 2019

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach informuje, że wypłaty świadczeń w 2019r. przewidywane są w poniższych termiach.

Jednocześnie informujemy, że poniższy haronogram ma charakter ramowy i może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od MGOPS Prabuty.

 

Miesiąc

Zasiłek stały i zasiłek okresowy

Świadczenia rodzinne Fundusz alimentacyjny

Świadczenia wychowawcze

(500+)

Styczeń 24 22 25 23
Luty 21 19 22 20
Marzec 21 25 22 26
Kwiecień  18   (24) 16 26 17
Maj 23 21 24 22
Czerwiec 25 12 24 13
Lipiec 25 23 26 24
Sierpień 23 21 26 22
Wrzesień 25 20 24 23
Październik 24 25 29 28
Listopad 25 21 26 22
Grudzień 19 17 16 18

 

Czytaj więcej o: Terminy wypłat świadczeń w 2019

Bezpłątne kursy zawodowe

2 kwietnia 2019
Przejdź do - www.e-mocni.org.pl

Bezpłatne szkolenia online w naszej gminie!

8 stycznia 2019

Nauczysz się, jak dzięki komputerowi z internetem szukać pracy, zadbać o zdrowie, załatwiać codzienne sprawy, uczyć się, inwestować, odpoczywać, rozwijać swoje hobby i życie duchowe, a także stać się bardziej aktywnym obywatelem. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.e-mocni.org.pl

Skontaktuj się z moderatorem szkoleń online pracującym w Twojej gminie:
Małgorzata Trąmpczyńska
malgorzata.trampczynska@e-mocni.org.pl
Kontakt telefoniczny: 601 381 439

Czytaj więcej o: Bezpłatne szkolenia online w naszej gminie!

UWAGA ! Przypominamy „ DOBRY START” (300+) kończy się z dniem 30 listopada 2018 r.

16 listopada 2018

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach

informuje rodziców dzieci w wieku od 7 do 20 lat, uczących się w szkołach podstawowych, dotychczasowych gimnazjach, szkołach ponadpodstawowych i dotychczasowych szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół policealnych i szkół dla dorosłych), szkołach artystycznych w których realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, a także specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych 

którzy jeszcze nie złożyli wniosków o przyznanie świadczenia
„ DOBRY START” (300+), że:

Czytaj więcej o: UWAGA ! Przypominamy „ DOBRY START” (300+) kończy się z dniem 30 listopada 2018 r.

ZBIÓRKA dla samotnej matki z dwojgiem dzieci

16 listopada 2018

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach organizuje zbiórkę do wyposażenia mieszkania dla samotnej matki z dwojgiem dzieci (córki w wieku 2 i 4 lat)

Najbardziej potrzebne:

- sprzęt kuchenny (naczynia, sztućce);

- meble;

- pościel, ręczniki;

- zabawki dla dzieci,

- środki czystość i higieny osobistej.

 

Wszystkie artykuły prosimy dostarczyć do siedziby tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Prabutach przy ul. Łąkowej 24 do godz. 20.00

Informacja pod nr tel. 55 278 02 20

 

Z góry dziękujemy za okazaną pomoc .

 

Czytaj więcej o: ZBIÓRKA dla samotnej matki z dwojgiem dzieci

Świadczenie usługi schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta i gminy Prabuty

9 listopada 2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE zatwierdzone przez Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną: „Świadczenie usługi schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta i gminy Prabuty”

Czytaj więcej o: Świadczenie usługi schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta i gminy Prabuty

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW DO UDZIAŁU W PROGRAMIE OPERACYJNYM POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020.

1 października 2018

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach informuje, że od dnia 1.10.2018 r. będzie prowadzona rekrutacja beneficjentów do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomoc Najuboższym , Program 2018 r.

Planowany termin wydawania żywności uzależniony będzie od podpisania umowy z Bankiem Żywności.

 

Bożena Kamińska
Czytaj więcej o: INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW DO UDZIAŁU W PROGRAMIE OPERACYJNYM POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020.

Przyjmowanie wniosków

31 lipca 2018

 

Przyjmowanie wniosków 

o przyznanie świadczeń wychowawczych (500+)
 i świadczeń rodzinnych oraz Dobry Start (300)

w m-cu sierpniu, wrześniu i październiku 2018 :

wg załączonego harmonogramu 

 

Jolanta Dołęgowska Z-ca Kierownika
Czytaj więcej o: Przyjmowanie wniosków

Dobry Start (300+)

7 czerwca 2018

Dobry Start (300+)

Jolanta Dołęgowska Z-ca Kierownika
Czytaj więcej o: Dobry Start (300+)

Nordic walking z Klubem Seniora

10 maja 2018

 

W dniu 10 maja 2018r. członkowie Klubu Seniora  korzystając z pięknej pogody aktywnie spędzili czas.

 

Jan Sobczyński
Czytaj więcej o: Nordic walking z Klubem Seniora