Jesteś tutaj: Start / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zapytanie ofertowe - usługa transportowa (przewóz osób) na dwie jednodniowe wycieczki dla potrzeb realizacji projektu pn.: „Aktywnie w gminie Prabuty” przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

10 sierpnia 2021

Znak sprawy: ZP.261.25.2021.EFS

ZAPYTANIE OFERTOWE
Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na usługę
transportu (przewóz osób) na dwie jednodniowe wycieczki dla potrzeb realizacji projektu pn.: „Aktywnie
w gminie Prabuty” przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

I. Informacje o Zamawiającym:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach
ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty
Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:
Katarzyna Krasińska, e-mail: zamowienia@mgops.prabuty.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą rozeznania rynku wynikającą z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Wanda Angielska - Koniszewska

Zaproszenie do składania ofert na usługę transportu (przewóz osób)

14 czerwca 2021

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na usługę transportu (przewóz osób) na dwie jednodniowe wycieczki dla potrzeb realizacji projektu pn.: „Aktywnie  gminie Prabuty” przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

Kierownik Wanda Angielska-Koniszewska

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na: Remont budynku świetlicy wiejskiej w Trumiejkach, gm. Prabuty

29 kwietnia 2021

Postępowanie prowadzone przy użyciu Platformy zakupowej:

https://platformazakupowa.pl/pn/prabuty

Kierownik Wanda Angielska-Koniszewska

Zapytanie ofertowe- Młodszy wychowawca w Centralnej Kuźni Młodych w Laskowicach

21 kwietnia 2021

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na MŁODSZEGO WYCHOWAWCĘ W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO „CENTRALNA KUŹNIA MŁODYCH” W LASKOWICACH.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług o charakterze młodszego wychowawcy w placówce wsparcia dziennego pn.„Centralna Kuźnia Młodych” w Laskowicach w wymiarze 6 godzin tygodniowo.

Forma współpracy: umowa zlecenia.

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zapytanie ofertowe- Młodszy wychowawca w Centralnej Kuźni Młodych w Trumiejkach

21 kwietnia 2021

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na MŁODSZEGO WYCHOWAWCĘ W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO „CENTRALNA KUŹNIA MŁODYCH” W TRUMIEJKACH.

 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług o charakterze młodszego wychowawcy w placówce wsparcia dziennego pn.„Centralna Kuźnia Młodych” w Trumiejkach w wymiarze 6 godzin tygodniowo.

 Forma współpracy: umowa zlecenia.

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe- Młodszy wychowawca w Centralnej Kuźni Młodych w Kleczewie

21 kwietnia 2021

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na MŁODSZEGO WYCHOWAWCĘ W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO „CENTRALNA KUŹNIA MŁODYCH” W KLECZEWIE.

 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług o charakterze młodszego wychowawcy w placówce wsparcia dziennego pn.„Centralna Kuźnia Młodych” w Kleczewie w wymiarze 6 godzin tygodniowo.

 Forma współpracy: umowa zlecenia.

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Jolanta Dołęgowska

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na: Remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Reymonta w Prabutach

2 kwietnia 2021

Postępowanie prowadzone przy użyciu Platformy zakupowej

https://platformazakupowa.pl/pn/prabuty

 

Kierownik Wanda Angielska-Koniszewska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-01-21
Data publikacji:2021-01-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:3951