Jesteś tutaj: Start / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

Artykuły

Punk konsultacyjny przy ul. Grunwaldziej 2 w Prabutach

9 kwietnia 2024
Drodzy Mieszkańcy ????????????
Przypominamy o Punkcie Konsultacyjnym????
Punkt Konsultacyjny skierowany jest szczególnie do osób:
➡️uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
➡️ członków rodzin osób uzależnionych,
➡️ będących w kryzysie z powodu przeżywania trudności.
Do zadań Punktu Konsultacyjnego należy w szczególności:
➡️ udzielanie konsultacji w zakresie terapii uzależnień,
➡️ motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
➡️ motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek osób współuzależnionych,
➡️ motywowanie do uczestniczenia w terapii i innych działaniach wspomagających leczenie osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
➡️ motywowanie do uczestniczenia w grupach wsparcia i innych działaniach wspomagających leczenie osób współuzależnionych,
➡️ udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,
➡️ prowadzenie działalności informacyjno - profilaktycznej dotyczącej rozwiązywania problemów uzależnień.
Czytaj więcej o: Punk konsultacyjny przy ul. Grunwaldziej 2 w Prabutach

Lokalny Plan Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych - ankieta

25 marca 2024

Szanowni Państwo,  informujemy że od dnia 25 marca do 10 kwietnia 2024 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem Lokalnego Planu Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych.  Badania realizowane są metodą internetową. Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która  znajduje się w poniższym linku: https://forms.gle/xGPwH1u75sqZmhFx5

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie opracowaniu powyższego dokumentu.

DODATEK OSŁONOWY - SKŁADANIE WNIOSKÓW TYLKO DO 30.04.2024

3 kwietnia 2024

UWAGA !

Dodatek osłonowy w 2024 roku - Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać tylko dodnia 30 kwietnia 2024 r.
Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. będą pozostawione bez rozpoznania.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach informuje, żeod stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Wniosek o dodatek osłonowy w formie papierowej jest dostępny w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej MGOPS w Prabutach.

Czytaj więcej o: DODATEK OSŁONOWY - SKŁADANIE WNIOSKÓW TYLKO DO 30.04.2024

Ustalenie dnia wolnego od pracy

11 stycznia 2024

Zarządzeniem nr 1/2024 z dnia 04 stycznia 2024 r ustala się dzień 2 maja 2024 r (czwartek) dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach za święto przypadające w dniu 06 stycznia 2024 r (sobota) tj. dniu wolnym od pracy.

Kierownik Ewa Tatara

Dodatek osłonowy w 2024 roku

11 stycznia 2024

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach informuje, że od stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym Minister Klimatu i Środowiska określi, w drodze rozporządzenia, nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Na chwilę obecną nie zostało jeszcze ogłoszone rozporządzenie. Wniosek o dodatek osłonowy w formie papierowej będzie dostępny w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej MGOPS w Prabutach, niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można będzie składać osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny) lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany) - taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

 

Czytaj więcej o: Dodatek osłonowy w 2024 roku

UWAGA !!! Informacja o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, spcjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna

5 października 2023

INFORMACJA

o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego,

specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna,

zaistniałych w wyniku uchwalenia ustawy z dnia 7 lipca 2023 r.

o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429)

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429), informujemy o zmianach jakie wejdą w życie od 1 stycznia 2024 r., dotyczących obecnego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów.

Jolanta Dołęgowska
Czytaj więcej o: UWAGA !!! Informacja o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, spcjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna

Terminy składania wniosków o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2023/2024

29 września 2023

 Wnioski na zasiłek rodzinny w formie elektronicznej składać można od 1 lipca 2023r.,

Wnioski na zasiłek rodzinny w formie papierowej można składać od 1 sierpnia 2023r. najpóźniej do 30 listopada 2023r. aby nie stracić zasiłku rodzinnego od listopada 2023r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

1. W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy wraz z wszystkimi dokumentami w terminie do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada b. r.,

2. W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy wraz z wszystkimi dokumentami w terminie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje najpóźniej do dnia 31 grudnia b. r.,

3. Natomiast w przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy wraz z wszystkimi dokumentami w listopadzie danego roku ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń może nastąpi najpóźniej do ostatniego dnia lutego następnego roku.

4. Natomiast w przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy wraz z wszystkimi dokumentami w grudniu danego roku ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń za miesiąc grudzień danego roku i kolejne miesiące może nastąpi najpóźniej do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Świadczenia rodzinne  uzależnione jest od dochodu. Świadczenie w pełnej wysokości przysługuje w sytuacji gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł, a w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 764,00 zł.
W przypadku przekroczenia ww. dochodu świadczenie przysługuje w formie złotówka za złotówkę.

 

 

Katarzyna Sicińska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-10
Data publikacji:2016-03-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:32056