Rodzaje świadczeń rodzinnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

UWAGA ! Przypominamy „ DOBRY START” (300+) kończy się z dniem 30 listopada 2018 r.

16 listopada 2018

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach

informuje rodziców dzieci w wieku od 7 do 20 lat, uczących się w szkołach podstawowych, dotychczasowych gimnazjach, szkołach ponadpodstawowych i dotychczasowych szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół policealnych i szkół dla dorosłych), szkołach artystycznych w których realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, a także specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych 

którzy jeszcze nie złożyli wniosków o przyznanie świadczenia
„ DOBRY START” (300+), że:

Czytaj więcej o: UWAGA ! Przypominamy „ DOBRY START” (300+) kończy się z dniem 30 listopada 2018 r.

Przyjmowanie wniosków

31 lipca 2018

 

Przyjmowanie wniosków 

o przyznanie świadczeń wychowawczych (500+)
 i świadczeń rodzinnych oraz Dobry Start (300)

w m-cu sierpniu, wrześniu i październiku 2018 :

wg załączonego harmonogramu



 

 

Jolanta Dołęgowska Z-ca Kierownika

Dobry Start (300+)

7 czerwca 2018

Dobry Start (300+)

Jolanta Dołęgowska Z-ca Kierownika
Czytaj więcej o: Dobry Start (300+)

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

8 lipca 2016

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego: informacje

Daniel Szczepański
Czytaj więcej o: Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. "becikowe")

8 lipca 2016

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1.000 zł na jedno dziecko.

Daniel Szczepański
Czytaj więcej o: Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. "becikowe")

Świadczenie rodzicielskie (tzw. "kosiniakowe")

8 lipca 2016

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w kwocie 1000,00 zł miesięcznie.

Daniel Szczepański
Czytaj więcej o: Świadczenie rodzicielskie (tzw. "kosiniakowe")

Zasiłek pielęgnacyjny

8 lipca 2016

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Daniel Szczepański
Czytaj więcej o: Zasiłek pielęgnacyjny

Świadczenie pielęgnacyjne

8 lipca 2016

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

Daniel Szczepański
Czytaj więcej o: Świadczenie pielęgnacyjne

Specjalny zasiłek opiekuńczy

8 lipca 2016

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788, z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

Daniel Szczepański
Czytaj więcej o: Specjalny zasiłek opiekuńczy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-07-08
Data publikacji:2016-07-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Szczepański
Liczba odwiedzin:2279