Warunki przyznania

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne(Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zmianami)
 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 ze zmianami)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

 

Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

 1. posiadać prawo do dodatku mieszkaniowego,
 2. złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy,
 3. zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEGO

DODATKU ENERGETYCZNEGO

 

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 kwietnia 2016 r. wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2016 do dnia 30 kwietnia 2017 dla gospodarstwa domowego:

 1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi: 11,29 zł miesięcznie,
 2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi: 15,68 zł miesięcznie,
 3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi: 18,48 zł miesięcznie.

 

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 miesiąca z góry (z wyjątkiem stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku).

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-07-29
Data publikacji:2016-07-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Szczepański
Liczba odwiedzin:1364