NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Porady udzielane są według kolejności zgłoszeń po umówieniu wizyty:Kobietom w ciąży porady udzielane są poza kolejnością.

 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU KWIDZYŃSKIEGO

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

HARMONOGRAM PRZYJĘĆ


UDZIELAJĄCY POMOCY PRAWNEJ

Miejscowość

Ulica, nr domu

Kod pocztowy

Dni przyjęć

Godziny przyjęć

Kwidzyn

ul. Kościuszki 29b

siedziba Starostwa Powiatowego, pok.6

82-500


poniedziałek - piątek

 


12.00 - 16.00

Stowarzyszenie OVUM,
ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia

adwokaci i radcowie prawni

Prabuty

ul. Łąkowa 24

siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

82-550

 

poniedziałek - wtorek

 środa

czwartek - piątek11.00 - 15.00

12.00 - 16.00

13.00 – 17.00

 

 radca prawny Anna Zienkiewicz (poniedziałek, wtorek godz. 11.00-15.00 środa godz. 12.00-14.00)

adwokat Damian Topolski
(środa godz. 14.00-16.00, czwartek, piątek godz. 13.00-17.00)

 

PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO z dyżurem mediacji (czwartki)

HARMONOGRAM PRZYJĘĆ


UDZIELAJĄCY POMOCY PRAWNEJ

Miejscowość

Ulica, nr domu

Kod pocztowy

Dni przyjęć

Godziny przyjęć

Kwidzyn

ul. Kościuszki 29b

siedziba Starostwa Powiatowego, pok.6

82-500


poniedziałek - piątek


7.00 - 11.00

Stowarzyszenie OVUM,
ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia

doradcy obywatelscy

 

INFORMACJE O MOZLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z POLUBOWNYCH METOD ROZWIĄZYWANIA SPORÓW ORAZ KORZYŚCIACH Z TEGO WYNIKAJĄCYCH

Pozasądowe metody rozwiązywania sporów – to sposoby wyjścia z konfliktu, bez przenoszenia tego sporu na drogę sądową. Za zgodą obydwu stron neutralna osoba trzecia (niezależna instytucja) ― np. mediator, koncyliator albo arbiter ― pośredniczy
w kontaktach między stronami:

 • umożliwia zbliżenie stanowisk stron (np. poprzez mediację),

 • proponuje rozwiązanie sporu (np. przez koncyliację),

 • rozstrzyga spór między nimi i narzuca rozwiązanie (np. w ramach arbitrażu).

Alternatywne w stosunku do postępowania sądowego sposoby rozwiązywania sporów są zwykle tańsze, szybsze i prostsze. Jest to metoda tańsza, gdyż z reguły nie wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat sądowych, wydatków na pełnomocników. Dopiero zatwierdzenie ugody przez Sąd wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty, ale znacznie niższej niż chociażby wpis od pozwu. Rozwiązanie to jest szybsze ze względu na długie terminy rozpatrywania sporów sądowych. Rozwiązywanie sporów w ten sposób jest też prostsze gdyż nie wymaga znajomości procedur sądowych i umiejętności formułowania stanowisk procesowych.

 

Mediacja - to sposób dojścia do porozumienia pomiędzy zwaśnionymi stronami przy pomocy neutralnej osoby trzeciej ― mediatora. Strony samodzielnie wypracowują ugodowe, najkorzystniejsze dla nich rozwiązanie. Wybrany przez nich mediator jedynie ułatwia kontakt i wspiera ich w komunikacji ― nie ustala kto ma rację i nie narzuca własnych rozwiązań. Korzystanie z mediacji jest dobrowolne – do jej podjęcia konieczna jest zgoda obu stron. Rozwiązanie sporu w ten sposób daje zwaśnionym stronom większą satysfakcję. Ostateczne rozstrzygniecie jest bowiem wspólnie wypracowane, a nie odgórnie narzucone przez Sąd.

 

Nieodpłatna mediacjajest dostępna zarówno w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, jak również w ramach świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona. Druga strona nie musi być osobą uprawnioną – może to być przedsiębiorca, osoba fizyczna, pracodawca, kontrahent, sąsiad, członek rodziny itp.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania
  z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

 4. przeprowadzenie mediacji;

 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:M-GOPS Prabuty
Data utworzenia:2016-07-26
Data publikacji:2016-07-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Szczepański
Liczba odwiedzin:7053

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2024-01-02 07:29:28Daniel SzczepańskiAktualizacja danych w I 2024NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
2023-10-18 12:28:56Daniel SzczepańskiAktualizacja godzin przyjęć od X 2023NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
2022-04-01 12:47:02Daniel Szczepańskiaktualizacja danychNIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
2017-01-04 14:02:55Daniel Szczepańskizmiana godzin przyjęćNIEODPŁATNA POMOC PRAWNA