Komunikat w sprawie Banku Żywności edycja 2019-2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

17 września 2019

Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, że rozpoczęcie POPŻ  Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy. POWODEM JEST UNIEWAŻNIENIE PRZEPROWADZONEGO PRZEZ KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA [KOWR] PRZETARGU NA DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI. Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy w procedurze.

Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do tego wniosku, uznając, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez KOWR, mogły wpłynąć na jego wyniki. Z TEGO WZGLĘDU KOWR BYŁ ZOBOWIĄZANY DO ANULOWANIA CAŁEGO PROCESU.

 W zaistniałej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu. ZAKŁADAJĄC, ŻE ZOSTANIE ON OGŁOSZONY W DRUGIEJ POŁOWIE SIERPNIA 2019 R. DOSTAWY PRODUKTÓW DO NASZEGO MAGAZYNU ROZPOCZNĄ SIĘ DOPIERO W GRUDNIU BR. LUB NAWET W STYCZNIU 2020 R. W ZWIĄZKU Z TYM WSZYSCY MUSIMY WYKAZAĆ SIĘ CIERPLIWOŚCIĄ, NIESTETY BOWIEM NIE MAMY WPŁYWU NA PRZEBIEG PROCEDUR.

Możemy mieć jedynie nadzieję, że więcej uchybień nie będzie.


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaktualizowało Wytyczne na Podprogram 2019. Jest to pierwszy konieczny krok, by KOWR mógł ogłosić ponowne przetarg. OKRES DOSTAW I DYSTRYBUCJA ZOSTAŁY WYDŁUŻONE SIĘ O 1 MIESIĄC. Wytyczne przewidują okres dostaw od grudnia 2019, ale biorąc pod uwagę aktualne wydarzenia i nasze dotychczasowe doświadczenie przy realizacji wcześniejszych programów, wiemy, że nastąpi to znacznie później. KOWR ma możliwość przyspieszyć procedurę wyłaniania zwycięzców i podpisywania z nimi umów, jednak w tym momencie ciężko powiedzieć jak długo to potrwa. Jednocześnie informujemy, że nastąpi zmiana składu rocznego zestawu paczki –ilość koncentratu pomidorowego została zmniejszona z 8 do 7 sztuk. Fakt ten wynika ze wzrostu cen żywności w ostatnich miesiącach.

BZ Tczew

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-09-17
Data publikacji:2019-09-17
Osoba sporządzająca dokument:BZ Tczew
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Szczepański
Liczba odwiedzin:40