Składanie wniosków na dożywianie dzieci w szkole w roku szkolnym 2020/2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

13 sierpnia 2020

DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Dożywianie dzieci odbywa się w przedszkolach i szkołach w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach złożyć wniosek o pomoc.

Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

- dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy za ostatni miesiąc -netto, decyzja renty, decyzja emerytury)

- zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy, w której znajduje się gospodarstwo;

- w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

-osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o uzyskanym dochodzie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Szczegółowych informacji można uzyskać u pracownika socjalnego.

Małgorzata Mijewska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:M-GOPS Prabuty
Data utworzenia:2020-08-13
Data publikacji:2020-08-13
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Mijewska
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Szczepański
Liczba odwiedzin:142